Behandeling zomernota in raadsvergadering op 23 juni

Zomernota 2020 als voorzet voor een robuuste begroting

Met de zomernota presenteert de gemeente Staphorst de voorzet voor een robuuste begroting en meerjarenraming 2021-2024. Bij het opstellen van de begroting 2020 werd de gemeente Staphorst voor het eerst in jaren geconfronteerd met begrotingstekorten. Vooral veroorzaakt door tekorten op het Sociaal Domein. Om er voor te zorgen dat Staphorst de komende jaren ook kan investeren, worden in de zomernota voorstellen gedaan om de begroting en meerjarenraming robuuster te maken.

ďWe gaan de fundering verstevigen zodat we in de toekomst ook tegen een stootje kunnen. De inzet van reserves wordt beperkt en we maken ruimte voor nieuwe investeringen. We zijn als gemeente financieel gezond en dat willen we blijven, daarvoor zijn stevige keuzes nodig,Ē aldus wethouder Mulder.

Naar aanleiding van de begroting 2020 is een financiŽle evaluatie uitgevoerd. De aanbevelingen zijn opgenomen in de zomernota, en vinden hun weg in de nieuwe begroting 2021. Kern daarvan is dat de tering naar de nering wordt gezet. De destijds verwachte tekorten worden teruggedrongen.

Nieuw wettelijk beleid (zoals de themaís duurzaamheid en Omgevingswet) is nu opgenomen. Er worden bezuinigingen doorgevoerd en inkomsten worden verhoogd. Ook omdat een verdere afname van de bijdrage van het Rijk wordt voorzien. Als besparing zijn genoemd de efficiŽntere inrichting en samenwerking van maatschappelijke organisaties, alsmede het gebruik van gemeentelijke gebouwen.

Met deze zomernota presenteert het college haar voorstellen aan de raad. Ook de opties die onderzocht en niet gekozen zijn. De Raad kan zich 23 juni a.s. uitspreken, ook over andere keuzes voor de jaren 2021-2024. Het uitgangspunt is wel dat de keuzes passen binnen dezelfde financiŽle grenzen. Het College gaat daarna aan de slag met de gestelde kaders en zal in het najaar de begroting 2021 aanbieden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad behandelt de zomernota tijdens de raadsvergadering op 23 juni.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 06.06.20 | 11.19 UUR


advertentie