Woensdag 22.09.21 | 10.25 uur
Staphorst

Staphorst
Dankzij de unieke bebouwing, karakteristieke erfbeplanting en typische kavelgrenzen geniet de gemeente Staphorst niet alleen landelijke bekendheid, maar ook de status van beschermd dorpsgezicht. De rijke cultuur en historie is nog altijd prominent zichtbaar. De zeer smalle verkaveling van erven en de wijze waarop de Oude Rijksweg en Gemeenteweg (De Diek) daar dwars overheen zijn gelegd, kenmerken de lintdorpen Staphorst en Rouveen. De boerderijen liggen vlak naast of achter elkaar en volgen de richting van de verkaveling. Langs de kavelgrenzen groeien hoog opgaande bomen, evenwijdig aan de Oude Rijksweg en Gemeenteweg strak geschoren hagen en in de (voor)tuinen fraaie fruitbomen, struiken en kruiden, wat op de meeste erven mooie hoogteverschillen oplevert. De voordeur zit asymmetrisch in de voorgevel, waardoor ook de tuin asymmetrisch is ingedeeld.
Staphorst

Bedrijvigheid
Met de strategische ligging langs de snelwegen A28 en A32 wordt Staphorst ook wel de poort naar het noorden genoemd. De gemeente telt twee bedrijventerreinen: De Baarge en De Esch. Ook de tuin- en landbouwsector is sterk vertegenwoordigd. Evenals de bouwnijverheid. Verspreid langs de Oude Rijksweg, in het centrum van Staphorst en rondom de Markt is een gevarieerd en volwaardig winkelbestand te vinden. Al met al biedt de gemeente Staphorst werkgelegenheid aan duizenden mensen.

De feiten
Sinds 1 september 2001 is de heer Joop Alssema burgemeester van de gemeente Staphorst. Hij is tevens lid van het dagelijks bestuur en politiek secretaris van de ChristenUnie. Momenteel telt de gemeente ruim 16.000 inwoners verspreid over de kernen Staphorst, Rouveen, IJhorst, Punthorst, Lankhorst en De Lichtmis met in totaal 315 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Het Wapen
Het wapen van Staphorst werd met Koninklijk Besluit op 24 november 1819 aan de gemeente bevestigd, waaruit blijkt dat het wapen al voor die tijd bestond. De omschrijving luidt: “zijnde een schild van lazuur, beladen met drie samengevoegde torens van goud.” De betekenis van de drie torens is onduidelijk. Het zou verwijzen naar de drie kerkdorpen Staphorst, IJhorst en Rouveen. Of naar de torens van het Mariënklooster aan het Zwarte Water dat door de protestanten gedurende de Reformatie werd vernield. Ook kan het verwijzen naar de drie torens uit het familiewapen van Ter Torne, telgen uit dit geslacht waren in de 14e en 15e eeuw schepenen van Hasselt.

Vandaag:
19° | 9°
Meer weer...
Morgen:
19° | 8°


AGENDA
  • Donderdag 23.09.21
  • Vrijdag 24.09.21
  • Zaterdag 25.09.21
  • Zondag 26.09.21
  • Maandag 27.09.21
  • Dinsdag 28.09.21
  • Woensdag 29.09.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
1.19982 s