Dinsdag 31.05.22 | 09.39 uur
Recreatie

Boswachterij Staphorst
Tussen Rouveen en Nieuwleusen ligt boswachterij Staphorst. Als werkverschaffingsproject tussen 1930 en 1940 aangelegd door werklozen uit het westen van het land. In eerste instantie gericht op houtproductie, tegenwoordig ook op natuur en recreatie. Het beheer is onder andere gericht op een bos met voldoende variatie in soort en leeftijd.
Boswachterij Staphorst
Hierdoor heeft boswachterij Staphorst in deze verder landelijke streek een grote aantrekkingskracht op dieren. Een ontmoeting met een ree is dan ook niet uitgesloten. Uit het niets weerklinkt de roep van een ransuil. En in één van de vele burchten vindt de das zijn onderkomen. Er zijn vennen waar tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw turf werd gewonnen. En het grote heideveld 'De Vier Bergen' laat zien hoe de omgeving er ten tijde van de aanleg moet hebben uitgezien. In het bos ligt Speelvijver De Zwarte Dennen met zandstrandjes, ligweiden, kinderspeelplaats, kiosk en toiletten. De parkeerplaats bevindt zich op loopafstand en wordt met borden aangegeven.

Olde Maten en Veenslootlanden
Met duizend hectare is Olde Maten en Veenslootlanden het grootste aaneengesloten natuurgebied in wording in Nederland. Het voldoet aan de Europese eisen vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn, waarbij ook ruimte voor economische ontwikkelingen in de directe omgeving is ontstaan. Ook is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als biomassa dat als energie voor omliggende bedrijven kan dienen.
Olde Maten
In 2012 heeft Dienst Landelijk Gebied het gebied in opdracht van de provincie Overijssel ingericht. Centraal in het gebied is een natte as gerealiseerd voor een natuurlijk waterpeil. Boksloten zijn hersteld. En er zijn maatregelen getroffen voor de ontwikkeling van blauwgraslanden en trilvenen. Ook weidevogels krijgen weer een kans. Zo zijn de ecologische waarden gehandhaafd en waar mogelijk vergroot. Ook heeft het gebied weer het weidse karakter van weleer met ruimte voor beleving en recreatie. De Veldschuur, het educatieve informatiecentrum voor natuur, cultuur, historie en archeologie, speelt een centrale rol in de bekendheid van het gebied op lokaal, regionaal en zelfs landelijk niveau. Het beheer van dit gebied ligt in handen van Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten. Met maaien, afvoeren en beweiding neemt de ANV de zorg voor het grootste deel van het beheer op zich.

Vandaag:
° | °
Meer weer...
Morgen:
° | °


AGENDA
 • Woensdag 07.06.23
 • Donderdag 08.06.23
 • Vrijdag 09.06.23
 • Zaterdag 10.06.23
 • Zondag 11.06.23
 • Maandag 12.06.23
 • Dinsdag 13.06.23
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Zondag 07.05.23
 • Zaterdag 06.05.23
 • Vrijdag 05.05.23
 • Donderdag 04.05.23

HALFJAAR

 • Woensdag 07.12.22
 • Dinsdag 06.12.22
 • Maandag 05.12.22
 • Zondag 04.12.22

JAAR

 • Dinsdag 07.06.22
 • Maandag 06.06.22
 • Zondag 05.06.22
 • Zaterdag 04.06.22
TEKSTADVERTENTIES
1.36466 s