Maandag 18.02.19 | 12.53 uur

Overhandiging enquêtegegevens tijdens gemeenteraadsvergadering

OV-behoefte in gemeente Staphorst bekend

In december 2018 heeft de Jongerenraad Staphorst een enquête afgenomen over het openbaar vervoer in de gemeente Staphorst. Het onderwerp stond al op de agenda van de gemeenteraad, maar met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen staat het streekvervoer nog meer in de spotlights. Dat laat Jongerenraad Staphorst in een bericht aan deze krant weten.

LEES MEER... | DINSDAG, 12.02.19 | 13.20 UUR


advertentie

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta presenteert kandidatenlijst

Jan Gerrit Zomer op lijst van waterschapspartij

De kandidatenlijst van dé groene waterschapspartij 'Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta' is deze week vastgesteld. Er staan op deze lijst 24 kandidaten. De lijst wordt aangevoerd door Marion Wichard uit Kampen, de huidige fractievoorzitter in het waterschapbestuur.

LEES MEER... | DONDERDAG, 29.11.18 | 11.40 UUR

Met terugwerkende kracht vanaf het moment van aantreden

Vergoeding raadsleden kleine gemeenten fors omhoog

Gemeentehuis in Staphorst

Gemeentehuis in Staphorst © DKN | Robert Wessel Jansema

Raadsleden in kleine gemeenten met minder dan 24.000 inwoners krijgen een hogere vergoeding. Met terugwerkende kracht worden in 147 gemeenten voor 2442 raadsleden de raadsvergoeding verhoogd vanaf de installatie van de nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2018. De verhoogde raadsvergoeding bedraagt 959 euro per maand. Daarmee komt de vergoeding op dezelfde hoogte als die van gemeenten vanaf 24.000 tot 40.000 inwoners. Voor sommige van de 2442 raadsleden betekent dit bijna een verviervoudiging van hun vergoeding.

LEES MEER... | DINSDAG, 06.11.18 | 07.32 UUR

Staphorster draagt voorzittershamer CDA-jongeren Overijssel over

CDJA-preses Bart Bouwman neemt afscheid

Jasmijn Duenk en Bart Bouwman

Jasmijn Duenk en Bart Bouwman© CDJA Overijssel

Bart Bouwman, voorzitter van de politieke jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA Overijssel, neemt afscheid. In 2016 heeft hij Lisanne Spanbroek opgevolgd als voorzitter. "Met veel plezier heb ik voorzitter mogen zijn van deze enthousiaste en ambitieuze jongerenorganisatie. Ik heb ervaren dat het CDA jongeren echt de kans geeft om mee te doen en juist door het CDJA worden de belangen van de jongeren behartigd."

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.11.18 | 08.24 UUR

Gedeputeerde Van Haaf positief over plan

SGP Overijssel bepleit energieproject in Staphorst

De SGP Overijssel heeft bij monde van fractievoorzitter Dirk van Dijk in de vergadering van de Statencommissie Ruimte en Water van woensdag 17 oktober aandacht gevraagd bij Gedeputeerde Staten en bij collega fracties voor het project Hooikammer. Deze Staphorster ondernemer heeft in verband met de verplaatsing van zijn autotransportbedrijf en in het kader van duurzame energieopwekking een ambitieus plan ontwikkeld voor een energiehub aan de Uithofsweg in de gemeente Staphorst, op anderhalve kilometer afstand van de A28.

LEES MEER... | DONDERDAG, 18.10.18 | 12.00 UUR

Vier jaar wethouderschap in de gemeente Staphorst

Afscheidsreceptie wethouder Faijer

Na vier jaar wethouderschap in de gemeente Staphorst neemt de heer Jaspers Faijer afscheid van het bestuur. Als dank voor zijn inzet vindt er een afscheidsreceptie plaats in het gemeentehuis van de gemeente Staphorst.

LEES MEER... | DINSDAG, 12.06.18 | 11.08 UUR

'Ik wil deze uitdaging niet laten liggen...'

Bart Jaspers Faijer wethouder in gemeente Ommen

Bart Jaspers Faijer wethouder in gemeente Ommen

Bart Jaspers Faijer wethouder in gemeente Ommen © Gem. Staphorst

Wethouder Bart Jaspers Faijer stopt als wethouder voor de gemeente Staphorst. Hij is door de ChristenUnie in Ommen gevraagd als wethouder. ‘Hoewel ik tot nu toe met veel plezier wethouder ben in Staphorst, wil ik de uitdaging in Ommen niet laten liggen en kies ik ervoor mijn loopbaan daar voort te zetten.’

LEES MEER... | MAANDAG, 28.05.18 | 17.41 UUR

SGP, ChristenUnie en CDA de beoogde coalitiepartijen

Advies informateur richting gemeenteraad Staphorst

Advies informateur richting gemeenteraad Staphorst

Advies informateur richting gemeenteraad Staphorst© Gem. Staphorst

Informateur Arie van de Pol heeft op 22 mei in de raadsvergadering zijn eindverslag met advies aangeboden. Hij concludeert dat SGP, ChristenUnie en CDA de beoogde coalitiepartijen zijn. Deze partijen hebben ook een intentieverklaring opgesteld, die als bijlage bij het eindverslag van de informateur is gevoegd.

LEES MEER... | WOENSDAG, 23.05.18 | 07.22 UUR

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

SGP blijft grootste partij in Staphorst

SGP heeft woensdag 21 maart 2018 de meeste stemmen in de gemeente Staphorst behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. SGP blijft de grootste partij met 5 zetels. ChristenUnie krijgt er een zetel bij en gaat van 4 naar 5 zetels. CDA behoudt 4 zetels, PvdA verliest een zetel (van 2 naar 1), Gemeentebelangen krijgt 2 zetels en de nieuwe Democratische Partij Staphorst verwierf te weinig stemmen om in de gemeenteraad te komen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.03.18 | 07.43 UUR

Stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur

Waar kunt u in de gemeente Staphorst stemmen?

Op woensdag 21 maart 2018 worden in 335 Nederlandse gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waaronder ook in de gemeente Staphorst. Vanaf half acht woensdagochtend zijn de stembureaus geopend voor deze verkiezingen.

LEES MEER... | DINSDAG, 20.03.18 | 15.01 UUR

Een debat voor en door jongeren!

Verkiezingsdebatten op 15 en 19 maart in Staphorst

Op donderdagavond 15 maart 2018 organiseert de Jongerenraad, onder leiding van Walter Klerks, een debat in uitgaanscentrum Kisteman. Het grote verkiezingsdebat voor alle inwoners vindt plaats op maandagavond 19 maart bij café Spoorzicht. Deze wordt geleid door Marcel van Dijk.

LEES MEER... | DINSDAG, 06.03.18 | 07.26 UUR

'Terugkijkend overheerst bij mij een gevoel van dankbaarheid'

Sytse de Jong stopt als wethouder in Staphorst

Sytse de Jong stopt als wethouder in Staphorst

Sytse de Jong stopt als wethouder in Staphorst © Uitgeverij Trots op

Sytse de Jong neemt na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 afscheid als wethouder. Hij is werkzaam in zijn derde en tevens laatste termijn in het college van B&W.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.10.17 | 17.21 UUR

Radio-uitzending A28FM begint om 19.30 uur

Raadsvergadering rechtstreeks op lokale radio

A28FM, de lokale omroep van de gemeente Staphorst zal dinsdag 12 september 2017 de raadsvergadering vanuit het gemeentehuis Staphorst, rechtstreeks uitzenden. De radio-uitzending begint om 19.30 uur.

LEES MEER... | DINSDAG, 12.09.17 | 14.01 UUR

Gemeentehuis vraagt om groot onderhoud!

Gemeenteraad praat over toekomst gemeentehuis

Gemeentehuis

Gemeentehuis© DKN - R.W. Jansema

De gemeenteraad spreekt op 4 juli opiniërend over een toekomstbestendig gemeentehuis. Gevraagd wordt in te stemmen met de projectopdracht en het beschikbaar stellen van een onderzoeksbudget.

LEES MEER... | VRIJDAG, 23.06.17 | 23.22 UUR

Plattelandscriminaliteit

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over criminaliteit

In een krantenartikel met als kop "Politie schiet tekort op platteland: 'Criminelen hebben vrij spel' is openbaar gemaakt dat de twaalf commissarissen van de koning zich zorgen maken over de toenemende criminaliteit op het platte land. De hoogste politiecommandant Oost Nederland noemt de kritiek van de provincies onzin, althans hij fronst er zijn wenkbrauwen bij, maar pleit vervolgens wel voor meer politiemensen. “Die kun je altijd gebruiken”. Dat klinkt niet erg dringend en overtuigend, aldus de ChristenUnie Overijssel die hierover kritische vragen stelt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.06.17 | 16.02 UUR
Vandaag:
11° | 0°
Meer weer...
Morgen:
10° | 0°


AGENDA

POLL

  • Ik doe graag mee aan een WhatsAppgroep om verdachte situaties te delen in mijn buurt.
 Ja, en zet de wijkagent ook in de groep
 Ja, maar ik wil overlast e.d. kunnen melden
 Nee, er is genoeg controle in mijn buurt
 Nee, ik vind het niet prettig om met m'n buren op WhatsApp te zitten

MEEST GELEZEN

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
1.47474 s