Vrijdag 19.04.19 | 10.59 uur

Welke vogel maakt welk geluid?

Natuurbeschermingsvereniging houdt boswandeling

Welke vogel maakt welk geluid?

Welke vogel maakt welk geluid?© Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.

Op zaterdag 20 april 2019 staat de wekelijkse boswandeling, georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' op het programma. Het thema is dit keer ‘vogelgeluiden herkennen’. Met de hulp van onze ervaren vrijwilligers proberen we de vogelgeluiden thuis te brengen.

LEES MEER... | DINSDAG, 16.04.19 | 12.09 UUR


advertentie

Plastic verpakkingsmaterialen en vuildumpingen

Horst en Maten ruimt het zwerfvuil op in Rouveen

In het kader van de landelijke actie 'De week van Mooi Schoon' heeft een aantal leden van Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Horst en Maten in Rouveen een grote hoeveelheid zwerfvuil in natuurgebied De Olde Maten van Staatsbosbeheer opgeruimd. Het vuil bestond vooral uit plastic verpakkingsmateriaal, oude afrastering en andere vuildumpingen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 03.04.19 | 14.59 UUR

2019: Jaar van de Wulp

Weidevogelmiddag in de Veldschuur op 6 april

Voor iedereen die belangstelling heeft voor boerenlandvogels organiseert de Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. op zaterdag 6 april 2019 een informatiemiddag over de in het Staphorsterveld voorkomende weidevogels. De wulp staat tijdens de middag centraal. De bijeenkomst in de Veldschuur begint om 13.30 uur. Inloop vanaf 13.00 uur.

LEES MEER... | DONDERDAG, 28.03.19 | 08.00 UUR

Dankzij collectieve inkoop van zaaigoed

Een bloemrijker buitengebied in Overijssel

De bloemrijkdom in het buitengebied neemt al jarenlang sterk af en daarmee ook het leefgebied voor insecten, boerenlandvogels en andere dieren. Steeds meer particulieren zaaien (een deel van) hun grond in met een bloemenmengsels. Landschap Overijssel ondersteunt het aanleggen van bloemrijke plekken door collectieve inkoop van inheems zaaigoed en door het verspreiden van kennis over aanleg, ontwikkeling en beheer.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.02.19 | 12.33 UUR

Provincie Overijssel stelt 510.000 euro beschikbaar

'Subsidie om kwetsbare dieren en planten te helpen'

De provincie Overijssel stelt 510.000 euro subsidie beschikbaar voor projecten van inwoners en organisaties om kwetsbare planten en dierensoorten in Overijssel te versterken. De provincie heeft een lijst vastgesteld met deze soorten. De regeling Soorten op Orde is bedoeld voor initiatieven die zich richten op soorten die ernstig bedreigd worden en waar voor het overleven direct maatregelen nodig zijn.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.02.19 | 13.27 UUR

Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030

'Zandwegen behouden in buitengebieden Staphorst'

Voorzitter Clarien Cornelisse was namens Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' bij de raadsvergadering van de gemeente Staphorst om een bijdrage te leveren aan het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030. Namens de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst, Staphorst, en omstreken, met 800 leden heeft de Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' een verzoek ingediend met betrekking tot het Groenbeleidsplan Staphorst voor 2019-2030.

LEES MEER... | MAANDAG, 18.02.19 | 10.29 UUR

Struinen met de boswachter door Natuurgebied Olde Maten

Staatsbosbeheer gaat struinen met natuurliefhebbers

Natuurliefhebbers (leeftijd vanaf 8 jaar, red.) gaan op zaterdag 2 februari 2019 samen met een boswachter van Staatsbosbeheer op pad door natuurgebied Olde Maten. Zij gaan daar op zoek naar hazen. Vanaf informatiecentrum De Veldschuur struinen deelnemers door een landschap van kleine bossingels met grasland. De tocht duurt van 13.30 tot 15.00 uur.

LEES MEER... | VRIJDAG, 25.01.19 | 12.46 UUR

Populatie muskusratten afgelopen 25 jaar nog nooit zo laag

Waterschap: 'Muskusrat steeds beter in de greep'

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ving in 2018 weer minder muskusratten dan de jaren ervoor. Dit betekent dat het waterschap de populatie steeds beter onder controle krijgt. Vergeleken met 2017 daalden de vangsten van 7.389 naar 5.214. Een daling van 30 procent. Muskusratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Deze raken daardoor verzwakt en kunnen (deels) instorten. Daardoor is de bestrijding van muskusratten in ons land bij wet geregeld.

LEES MEER... | DONDERDAG, 24.01.19 | 16.32 UUR

WDODelta neemt meer stedelijk water in beheer

Waterschap gaat sloten en vijvers onderhouden

Op dinsdag 29 januari 2019 vergadert het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) over stedelijk water. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om met alle gemeenten afspraken te maken over de overdracht van beheer en onderhoud van het water in stedelijk gebied, waar dat nog niet is gebeurd.

LEES MEER... | WOENSDAG, 23.01.19 | 15.20 UUR

Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.

'Wandel je wijzer op de inloopzaterdagen in Punthorst!

Iedereen, jong en oud, lid of geen lid is van harte welkom op de inloopzaterdagen van Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.'. Iedere zaterdag om 10.00 uur vanaf de inforuimte van Staatsbosbeheer (Vijverweg 5) in Punthorst. De boswandeling duurt ongeveer drie kwartier.

LEES MEER... | DINSDAG, 15.01.19 | 13.12 UUR

Ontwikkelingen in het Staphorster Veld

Presentatie Rinus Goutbeek in IJhorst

Op maandag 7 januari 2019 heeft Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' Rinus Goutbeek uitgenodigd om een presentatie te geven. Aanvang om 20.00 uur bij KroKoMultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Goutbeek geeft een presentatie over de ontwikkelingen in het Staphorster Veld.

LEES MEER... | DONDERDAG, 27.12.18 | 15.00 UUR

Jong en oud welkom

De heidezuivering in de Zwarte Dennen komt eraan!

Heidezuivering

Heidezuivering© Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.

Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' houdt op zaterdag 20 oktober de jaarlijkse heidezuivering in Boswachterij Staphorst. Jong en oud welkom!

LEES MEER... | MAANDAG, 15.10.18 | 08.02 UUR

Wateraanvoer om sloten op peil te houden

Aanhoudende droogte verhoogt alertheid bij WDODelta

Aanhoudende droogte verhoogt alertheid bij WDODelta

Aanhoudende droogte verhoogt alertheid bij WDODelta© WDODelta

Door de aanhoudende droogte en op basis van de huidige weersverwachtingen stuurt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) aan op maximale aanvoer van water. Hiermee verwacht het waterschap de waterpeilen in sloten, weteringen, kanalen en rivieren de komende dagen op voldoende peil te houden. Ook creëert het waterschap hiermee een kleine buffer. Door maximaal water aan te voeren wil het waterschap zolang mogelijk aan de watervraag kunnen voldoen. WDODelta hoopt hiermee een eventueel onttrekkingsverbod zolang als mogelijk uit te stellen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 11.07.18 | 12.28 UUR

Belangstellenden zijn donderdag 15 februari 2018 welkom

Lezing over weidevogels Staphorsterveld

De Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld (Frits Bouwkamp) en van de Vogelwerkgroep Zwolle (Jur Furda) komen op donderdag 15 februari 2018 in het Zwolse Berkum bijeen voor een lezing over weidevogels. Niet alleen deze vogels worden uitgelicht ook de Vogels van de Vreugderijkerwaard
krijgen in Wijkcentrum Weijenbelt, de nodige aandacht. Aanvang 20.00 uur.

LEES MEER... | DINSDAG, 06.02.18 | 08.54 UUR

Door Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o.

Thema-avond over weidevogels in de Veldschuur

De Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. houdt op donderdag 8 februari 2018 in de Veldschuur te Rouveen een thema-avond over weidevogels. Het Staphorsterveld is één van de grootste bolwerken van de wulp in Noordwest-Europa. Spreker is Frits Bouwkamp.

LEES MEER... | DONDERDAG, 25.01.18 | 15.53 UUR
Vandaag:
22° | 8°
Meer weer...
Morgen:
22° | 8°


AGENDA
  • Vrijdag 19.04.19
  • Zaterdag 20.04.19
  • Zondag 21.04.19
  • Maandag 22.04.19
  • Dinsdag 23.04.19
  • Woensdag 24.04.19
  • Donderdag 25.04.19
  • Volledige agenda...

POLL

  • Pubers en Beeldschermen! - Hoeveel schermgebruik is normaal?
 Gewoon laten gaan...
 1 tot 2 uur per dag, maar huiswerk eerst!
 Niet tijdens verjaardagen, praat gezellig mee!
 Overdag prima, maar niet na het avondeten!

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
4.02968 s