Dinsdag 31.05.22 | 09.39 uur
Gebruiksvoorwaarden

Digitale Kranten Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (8061 GR) HASSELT (OV) aan de Nieuwstraat 30, (hierna: ‘Digitale Kranten Nederland, ook wel genoemd: 'DKN’) is uitgever van onder meer De Zwartewaterkrant, De Brederwiedekrant en De Diek. Deze gebruiksvoorwaarden zijn toepassing op alle websites van DKN. Met het bezoeken of gebruiken van de DKN-websites stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk met deze gebruiksvoorwaarden in.

Gewijzigde gebruiksvoorwaarden
DKN heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. Op het moment van publicatie zijn de gewijzigde gebruiksvoorwaarden van toepassing. DKN adviseert u de gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren.

Gepubliceerde informatie
DKN stelt onder meer De Zwartwaterkrant, De Brederwiedekrant en De Diek met zorg en aandacht samen. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie niet volledig, juist of actueel is. DKN kan de gepubliceerde informatie op ieder willekeurig moment en zonder enige kennisgeving wijzigen.

Technische aanpassingen
DKN heeft het recht om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de website aan te passen of te optimaliseren. Het is niet te garanderen dat onze website te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn.

Aansprakelijkheid
DKN is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade – van welke aard dan ook – in enig opzicht verband houdend met of voorvloeiend uit het gebruik van onze websites en via onze websites verkregen informatie of de tijdelijke onmogelijkheid om onze websites te kunnen raadplegen.

Toegang tot en gebruik van onze websites
U hebt het recht de websites van DKN voor privédoeleinden te gebruiken, commercieel gebruik is verboden. Zo is het niet toegestaan (delen van) de website voor het werven van advertentie-inkomsten te gebruiken of de content (gedeeltelijk) over te nemen. U mag de normale werking van onze website niet hinderen en leeft onderstaande gedragsregels na. Wanneer een of meer van deze gedragsregels niet worden nageleefd, heeft DKN het recht u de toegang tot onze websites te weigeren.

- Maak geen inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van DKN of van de auteurs (in ruimte zin) die content op onze websites plaatsen - Hinder geen andere bezoekers in hun gebruik van onze website - Verspreid geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten en/of informatie via onze websites - Ontwijk of hinder nooit de beveiliging van onze websites - Gebruik geen robots, spiders of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites (zoekmachines dienen zich te houden aan het robot.txt protocol)

Links naar andere websites
Op Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en DigitaleKranten.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerken. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de websites van die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke én wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de websites gebruikmaken.

Intellectueel eigendomsrecht
Alle auteursrechten (vaak ook copyright genoemd), databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud, waaronder inbegrepen teksten, beelden, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen), en overige materialen, waaronder de vormgeving van de websites Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en/of DigitaleKranten.nl berusten uitsluitend bij Digitale Kranten Nederland (DKN), de betreffende (co-)auteur(s) en/of haar licentiegevers. DKN behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van deze websites voor. Zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van DKN is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van Zwartewaterkrant.nl, Brederwiedekrant.nl, DeDiek.nl en/of DigitaleKranten.nl geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, ook niet als de bron wordt vermeld.

Plaatsen van reacties
Voor het plaatsen van reacties op de websites van DKN gelden de volgende belangrijkste regels voor een goed gesprek: Reageer altijd met respect (discrimineer en kwets niet!) en met inhoudelijke argumenten; schrijf in goed en begrijpelijk Nederlands; plaats geen reclame-uitingen en noem geen privégegevens van derden. DKN heeft het recht reacties die in strijd zijn met deze spelregels zonder enige uitleg te weigeren, schrappen of volledig te verwijderen.

Aansprakelijkheid reacties
DKN is op geen enkele manier aansprakelijk voor (de inhoud van) geplaatste reacties. De aansprakelijkheid en eventueel uit (de inhoud van) geplaatste reacties voortkomende schade, boetes en kosten zijn volledig voor de reageerder. DKN en aan haar gelieerde partners zijn dus volledig gevrijwaard van aanspraken die derden op een geplaatste reactie (denken te) maken.

Onvoorwaardelijke licentie
Bij het plaatsen van content op de websites van DKN geeft u DKN en aan haar gelieerde partners een onvoorwaardelijke en eeuwigdurende licentie om (delen van) deze content – op welke wijze, in welke vorm en via welk medium dan ook – (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of exploiteren.

Rechthebbende van te plaatsen content
Als u geen rechthebbende van de te plaatsen content bent, moet u voor inzending altijd toestemming hebben van degene die dat wel is. Ook moet u de naam van de rechthebbende vermelden als deze dat wenst. Als u ook beeldmateriaal inzendt, moet u vooraf altijd toestemming hebben van de auteur en de eventueel geportretteerde(n).

Privacy en cookies
Onze privacy- en cookieverklaring maakt integraal deel uit van deze gebruiksvoorwaarden en is dus van toepassing op het gebruik van alle websites van DKN. Zo legt DKN aanvullende informatie omtrent het gebruik van de eigen diensten vast, of met andere technieken om informatie te verzamelen. Klik op onze (specifieke) pagina's voor de volledige privacy- en cookieverklaring.

Slotbepaling
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dat geldt ook voor eventuele geschillen voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden en/of het gebruik van DKN, uitgever van onder meer De Zwartewaterkrant, De Brederwiedekrant en De Diek. Wanneer dergelijke geschillen zich voordoen, zullen deze aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin DKN gevestigd is, worden voorgelegd.
Vandaag:
° | °
Meer weer...
Morgen:
° | °


AGENDA
 • Woensdag 07.06.23
 • Donderdag 08.06.23
 • Vrijdag 09.06.23
 • Zaterdag 10.06.23
 • Zondag 11.06.23
 • Maandag 12.06.23
 • Dinsdag 13.06.23
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Zondag 07.05.23
 • Zaterdag 06.05.23
 • Vrijdag 05.05.23
 • Donderdag 04.05.23

HALFJAAR

 • Woensdag 07.12.22
 • Dinsdag 06.12.22
 • Maandag 05.12.22
 • Zondag 04.12.22

JAAR

 • Dinsdag 07.06.22
 • Maandag 06.06.22
 • Zondag 05.06.22
 • Zaterdag 04.06.22
TEKSTADVERTENTIES
1.39793 s