Woensdag 14.11.18 | 20.58 uur
Contact

Beste lezer(s),

De Diek bevat een breed assortiment nieuws, voornamelijk uit de gemeente Staphorst bestaande uit Staphorst, Rouveen, IJhorst, Punthorst, Lankhorst, De Lichtmis en buurtschappen. Iedere dag nieuws en informatie, aangepast aan de dag en het tijdstip. Zo zullen de pagina's aan nieuws en actualiteiten altijd gewijd zijn voor en door de inwoners van Staphorst. De Diek heeft daarom gekozen voor een duidelijke, herkenbare opmaak die een grote groep zal aanspreken. Achter deze snelle en interactieve nieuwsvoorziening zit een redactioneel team van medewerkers en fotografen, die werken en wonen in deze regio en daar dus uitstekend de weg weten.

De Diek wordt lokaal uitgegeven en is dé digitale krant bestemd voor het publiek in de gemeente Staphorst. Dagelijks vernieuwd - niet op zon- en feestdagen - en bestaat de gegeven informatie overwegend uit tekst, beeld en filmmateriaal. Namens mijn redactieleden spreek ik de wens uit dat De Diek.nl op ieder (mobile) device uw startpagina mag zijn.

Met vriendelijke groet,

Heleen Schaapman | Algemeen hoofdredacteur
De Diek

Reacties
Wanneer u een reactie wilt versturen, kunt u het beste mailen aan de desbetreffende redactie. Onze redactieleden zijn voorzien van een eigen e-mailadres.


Tips
Voor tips, nieuws of ideeën kunt u uw vraag het beste verzenden aan: nieuws@dediek.nl

Technische vragen
Voor vragen omtrent een 'probleem' voor het bezoeken van De Diek op uw (mobile) device kunt u uw vraag het beste verzenden aan: internet@dediek.nl

Persberichten
Wij verzoeken u vriendelijk algemene persberichten te verzenden aan: redactie@dediek.nl

Adverteren?
Heeft u vragen over de advertentiemogelijkheden, kortingen, betalingen en facturen? Bel dan met R. (Ronald) de Vreede: 06-2004 5000 of stuur uw vraag naar: sales@dediek.nl

Register
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit betekent niet noodzakelijk dat Digitale Kranten Nederland (DKN) deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerken. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door de websites van die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt of neem rechtstreeks contact op met deze organisaties en vraag indien zij cookies plaatsen, welke én wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet van alle mogelijkheden van de websites gebruikmaken. Voor het toevoegen van uw bedrijfsgegevens in onze bedrijvenregister kunt u uw e-mail het beste verzenden aan: register@dediek.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Digitale Kranten Nederland (DKN) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@digitalekranten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wat zijn persoonsgegevens? | Autoriteit Persoonsgegevens
Digitale Kranten Nederland (DKN) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Digitale Kranten Nederland (DKN) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via: privacy@digitalekranten.nl

Postadres
De Diek | Nieuwstraat 30 | 8061 GR | Hasselt (OV)
T.a.v. H. (Heleen) Schaapman | Algemeen hoofdredacteur

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Op zon-, en feestdagen zijn we gesloten.
Parkeren? Uw auto parkeert u altijd gratis naast de deur.

De digitale krant van Staphorst (hierna: 'De Diek') www.dediek.nl is een onderdeel van Digitale Kranten Nederland (DKN).

Vandaag:
13° | 5°
Meer weer...
Morgen:
12° | 4°


AGENDA
 • Woensdag 14.11.18
 • Donderdag 15.11.18
 • Vrijdag 16.11.18
 • Zaterdag 17.11.18
 • Zondag 18.11.18
 • Maandag 19.11.18
 • Dinsdag 20.11.18
 • Volledige agenda...

POLL

 • Ik doe graag mee aan een WhatsAppgroep om verdachte situaties te delen in mijn buurt.
 Ja, en zet de wijkagent ook in de groep
 Ja, maar ik wil overlast e.d. kunnen melden
 Nee, er is genoeg controle in mijn buurt
 Nee, ik vind het niet prettig om met m'n buren op WhatsApp te zitten

MAAND GELEDEN

 • Zondag 14.10.18
 • Zaterdag 13.10.18
 • Vrijdag 12.10.18
 • Donderdag 11.10.18

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
1.72699 s