Dinsdag 31.05.22 | 09.39 uur

Extra geld naar Overijssel voor jaren 2021 - 2023

87 Miljoen vanuit Programma Natuur voor bomen en bijzondere natuur

Vanuit het landelijk programma Natuur komt extra geld naar Overijssel. Hiermee willen Rijk en provincies de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren. Overijssel kan rekenen op 87 miljoen voor de jaren 2021 - 2023. Dit geld wordt vooral ingezet om extra maatregelen te nemen voor de bijzondere stikstofgevoelige natuur in de beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) en meer bos.

De extra middelen uit Programma Natuur maken het mogelijk om de al in 2013 door de provincie ingezette lijn van herstel voor Natura 2000-gebieden verder door te ontwikkelen. Deze aanpak is uniek in Nederland, ook als het gaat om de wijze waarop daar invulling aan wordt gegeven, namelijk samen met alle Overijsselse “Samen Werkt Beter” partners. Deze Samen werkt Beter partners zetten zich in voor een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. Daarmee zorgen de 15 betrokken organisaties voor een goede balans tussen economie en ecologie.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is blij dat er een substantieel deel van het geld naar Overijssel komt: “Hiermee kunnen we een extra impuls geven aan het behoud en herstel van mooie natuur in Overijssel.“

Daarnaast ontstaat ook ruimte voor agrarische bedrijven om over te schakelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering, of op een andere locatie hun bedrijf voort te zetten. Hierdoor bieden we de ondernemers rond het natuurgebied een duurzaam toekomstperspectief.”

Boscompensatie
Overijssel heeft een grote opgave voor het compenseren van bos. Het verwijderen van bomen in Natura 2000-gebieden wordt ingezet voor bijvoorbeeld heideherstel, maar ook om onnodige verdamping in droogtegevoelige hoogvenen tegen te gaan. In het totale maatregelenpakket van het Programma Natuur is ruimte opgenomen om deze boskap te compenseren. Voor de bijna 17 miljoen die beschikbaar komt kan er komende periode tot 275 hectare bos bij komen in Overijssel. Op dit moment wordt deze boscompensatie als onderdeel van een bredere bossenstrategie uitgewerkt samen met natuurorganisaties, particuliere grondeigenaren, agrarische ondernemers en andere partijen.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 28.08.21 | 08.20 UUR
Vandaag:
° | °
Meer weer...
Morgen:
° | °


AGENDA
 • Vrijdag 31.03.23
 • Zaterdag 01.04.23
 • Zondag 02.04.23
 • Maandag 03.04.23
 • Dinsdag 04.04.23
 • Woensdag 05.04.23
 • Donderdag 06.04.23
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Vrijdag 03.03.23
 • Donderdag 02.03.23
 • Woensdag 01.03.23
 • Dinsdag 28.02.23

HALFJAAR

 • Zaterdag 01.10.22
 • Vrijdag 30.09.22
 • Donderdag 29.09.22
 • Woensdag 28.09.22

JAAR

 • Donderdag 31.03.22
 • Woensdag 30.03.22
 • Dinsdag 29.03.22
 • Maandag 28.03.22
TEKSTADVERTENTIES
1.47518 s