Maandag 21.06.21 | 10.50 uur

Tweehonderdduizend minder trekker-kilometers per jaar

Ruilakte landinrichting Staphorst getekend

De ruilverkaveling Staphorst is een feit. Onder toeziend oog van notaris Ritsma uit Staphorst werd vanmorgen de ruilakte ondertekend. Dat gebeurde namens de uitvoeringscommissie door voorzitter Joop Alssema en secretaris Paul Niens. Staphorst is het grootste ruilverkavelingsproject en ook één van de laatste in een rij van wettelijke ruilverkavelingen die de provincie Overijssel de afgelopen decennia heeft uitgevoerd.

Vanwege corona kon geen fysieke bijeenkomst plaatsvinden. Via een livestream werd het programma toch door betrokken grondeigenaren bijgewoond. Met de ondertekening is in één keer het juridisch eigendom van bijna 2.000 hectare, volgens het vastgestelde ruilplan, overgegaan naar de nieuwe eigenaren. Alle eigenaren en gebruikers gaan nu direct over naar de nieuwe toedeling.

Wettelijke verkaveling
Het projectgebied rondom de kernen Staphorst, IJhorst en Punthorst is ongeveer 6.000 hectare groot, waarvan 5.300 hectare agrarische grond betreft. Aanvankelijk zette de gemeente Staphorst in op een vrijwillige verkaveling, maar dat gaf onvoldoende resultaat. De provincie is vervolgens gevraagd om een inrichtingsplan te maken voor een wettelijke verkaveling. Dit traject is in 2013 opgestart. Sindsdien is een proces doorlopen met wenszittingen, een ontwerpplan, bezwaarmogelijkheden, vastgesteld ruilplan en beroepsmogelijkheden tot een onherroepelijk- en door de rechtbank vastgesteld ruilplan.

Hoog percentage grondruil
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is erg te spreken over het voorliggende resultaat, waarbij de positie en structuur van de landbouw flink verbeterd is. “Deze ruilverkaveling helpt grondeigenaren om kosten te besparen en efficiënter te werken”, aldus Ten Bolscher. Hij onderbouwt zijn uitspraak met cijfers. “Bij deze ruilverkaveling is 37 procent van de grond geruild, wat uitzonderlijk veel is. Huiskavels zijn hierdoor per bedrijf gemiddeld 19 procent groter geworden en veldkavels zijn per bedrijf gemiddeld met 38 procent vergroot. Als gevolg hiervan neemt het aantal verkeersbewegingen van landbouwvoertuigen af met ruim 200.000 kilometer per jaar. Dat is niet alleen gunstig voor de portemonnee van betrokken agrariërs, maar ook van belang voor de verkeersveiligheid en het milieu.”

Verdeling kosten
Ten Bolscher ziet meer voordelen. “Zo is binnen het plangebied ook ruimte gemaakt voor nieuwe natuur, kan een fietspad worden aangelegd, worden waterlopen verbreed en komt er een waterberging.” Naast een kleine bijdrage vanuit Europa, zijn de meeste kosten van de ruilverkaveling voor rekening van de provincie. Betrokken grondeigenaren dragen ruim acht procent van de kosten bij. “Maar de ervaring leert dat wat een individuele eigenaar moet betalen, meestal binnen één tot twee jaar is terugverdiend”, merkt de gedeputeerde tot slot op.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 28.01.21 | 17.39 UUR


advertentie

Vandaag:
17° | 9°
Meer weer...
Morgen:
17° | 9°


AGENDA
 • Dinsdag 22.06.21
 • Woensdag 23.06.21
 • Donderdag 24.06.21
 • Vrijdag 25.06.21
 • Zaterdag 26.06.21
 • Zondag 27.06.21
 • Maandag 28.06.21
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Zaterdag 22.05.21
 • Vrijdag 21.05.21
 • Donderdag 20.05.21
 • Woensdag 19.05.21

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
1.08928 s