Dinsdag 31.05.22 | 09.39 uur

Behandeling zomernota in raadsvergadering op 23 juni

Zomernota 2020 als voorzet voor een robuuste begroting

Met de zomernota presenteert de gemeente Staphorst de voorzet voor een robuuste begroting en meerjarenraming 2021-2024. Bij het opstellen van de begroting 2020 werd de gemeente Staphorst voor het eerst in jaren geconfronteerd met begrotingstekorten. Vooral veroorzaakt door tekorten op het Sociaal Domein. Om er voor te zorgen dat Staphorst de komende jaren ook kan investeren, worden in de zomernota voorstellen gedaan om de begroting en meerjarenraming robuuster te maken.

“We gaan de fundering verstevigen zodat we in de toekomst ook tegen een stootje kunnen. De inzet van reserves wordt beperkt en we maken ruimte voor nieuwe investeringen. We zijn als gemeente financieel gezond en dat willen we blijven, daarvoor zijn stevige keuzes nodig,” aldus wethouder Mulder.

Naar aanleiding van de begroting 2020 is een financiële evaluatie uitgevoerd. De aanbevelingen zijn opgenomen in de zomernota, en vinden hun weg in de nieuwe begroting 2021. Kern daarvan is dat de tering naar de nering wordt gezet. De destijds verwachte tekorten worden teruggedrongen.

Nieuw wettelijk beleid (zoals de thema’s duurzaamheid en Omgevingswet) is nu opgenomen. Er worden bezuinigingen doorgevoerd en inkomsten worden verhoogd. Ook omdat een verdere afname van de bijdrage van het Rijk wordt voorzien. Als besparing zijn genoemd de efficiëntere inrichting en samenwerking van maatschappelijke organisaties, alsmede het gebruik van gemeentelijke gebouwen.

Met deze zomernota presenteert het college haar voorstellen aan de raad. Ook de opties die onderzocht en niet gekozen zijn. De Raad kan zich 23 juni a.s. uitspreken, ook over andere keuzes voor de jaren 2021-2024. Het uitgangspunt is wel dat de keuzes passen binnen dezelfde financiële grenzen. Het College gaat daarna aan de slag met de gestelde kaders en zal in het najaar de begroting 2021 aanbieden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad behandelt de zomernota tijdens de raadsvergadering op 23 juni.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 06.06.20 | 11.19 UUR
Vandaag:
° | °
Meer weer...
Morgen:
° | °


AGENDA
 • Woensdag 07.06.23
 • Donderdag 08.06.23
 • Vrijdag 09.06.23
 • Zaterdag 10.06.23
 • Zondag 11.06.23
 • Maandag 12.06.23
 • Dinsdag 13.06.23
 • Volledige agenda...

POLL

 • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

 • Zondag 07.05.23
 • Zaterdag 06.05.23
 • Vrijdag 05.05.23
 • Donderdag 04.05.23

HALFJAAR

 • Woensdag 07.12.22
 • Dinsdag 06.12.22
 • Maandag 05.12.22
 • Zondag 04.12.22

JAAR

 • Dinsdag 07.06.22
 • Maandag 06.06.22
 • Zondag 05.06.22
 • Zaterdag 04.06.22
TEKSTADVERTENTIES
1.41433 s