Maandag 30.03.20 | 12.39 uur

Update 18 maart: Coronavirus (COVID-19)

Noodverordening in Veiligheidsregio IJsselland

De Veiligheidsregio IJsselland heeft vanaf dinsdag 17 maart 2020 een noodverordening ingesteld. Politie en gemeente kunnen hierdoor – als dat nodig is – makkelijker optreden als mensen zich niet houden aan de maatregelen die vanwege het coronavirus zijn genomen. Dit zijn maatregelen die door de landelijke overheid zijn afgekondigd. De noodverordening geldt – in ieder geval tot en met 6 april 2020 – voor alle gemeenten binnen de regio IJsselland. Deze verordening is van ook toepassing op het grondgebied van de gemeente Staphorst.

Artikel 1. Werkingssfeer
Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot Veiligheidsregio IJsselland, te weten de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Artikel 2. Verboden
1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.

2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:
a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet- en drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;
b. sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden;
c. sauna’s;
d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;
e. coffeeshops, behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).

3. Deze verboden gelden niet voor de hulpdiensten en voor door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen (categorieën van) gevallen.

Artikel 3. Opvolgen aanwijzingen
Alle aanwijzingen ter uitvoering van deze verordening gegeven door daartoe bevoegde ambtenaren dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.

Artikel 4. Toezicht
Met het toezicht op de naleving van deze verordening zijn belast:
a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;
b. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;
c. door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen toezichthouders;
d. militairen van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het Wetboek van Strafvordering.

Vastgesteld op 17 maart 2020 te Zwolle.

Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) in Nederland.
Wat moet je doen?

Heb je geen klachten?
Vermijd grote groepen (meer dan 100 personen)
Werk thuis (als het kan)

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?
Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan gelden de volgende extra maatregelen:
Blijf thuis!
Beperk (sociale) contacten

Vergeet niet!
Was je handen regelmatig
Schud geen handen
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes

Heeft u als inwoner of werkgever vragen over corona?
Kijk voor meer informatie en vragen en antwoorden op de websites van GGD IJsselland en het RIVM. De Rijksoverheid is dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur via telefoonnummer 0800-1351.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 18.03.20 | 09.26 UUR


advertentie

Vandaag:
9° | -1°
Meer weer...
Morgen:
9° | -1°


AGENDA
  • Maandag 30.03.20
  • Dinsdag 31.03.20
  • Woensdag 01.04.20
  • Donderdag 02.04.20
  • Vrijdag 03.04.20
  • Zaterdag 04.04.20
  • Zondag 05.04.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
1.2643 s