Woensdag 13.11.19 | 09.40 uur

Boeren (en loonwerkers) kunnen vereniging helpende hand bieden

'Het sparen van weidevogelnesten is niet genoeg'

Hier en daar is het eerste gras al weer gemaaid. Na de regen van deze en komende dagen zal de eerste grote maaironde beginnen. De Vereniging Weidevogelbescherming (VWB) Staphorsterveld e.o. en Agrarische Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten doen een beroep op boeren om de overlevingskansen van weidevogelkuikens te vergroten. Gelukkig sparen boeren door vrijwilligers gemarkeerde nesten goed tijdens het maaien. Vanaf de tractor kunnen door boer of loonwerker daarnaast ook nog niet gemarkeerde nesten worden ontdekt. Sparen van nesten is helaas niet genoeg. Het blijkt dat te weinig uitgekomen kuikens kunnen overleven, ook in het Staphorsterveld, ondanks alle inspanningen van boeren en vrijwilligers.

Weidevogelbeschermer Ynske Ypma: "De kuikens hebben toch vier tot zes weken nodig om vliegvlug te worden." Ypma geeft boeren graag tips hoe ze nog meer kunnen helpen.

De Vereniging Weidevogelbescherming Staphorsterveld e.o. is met een gepassioneerde groep vrijwilligers ook dit voorjaar weer razend druk met het markeren van nesten. Waar nodig geven ze boeren graag advies. Ynske Ypma, voorzitter van de vereniging: "Een gemarkeerd nest heeft kans te blijven bestaan als er omheen voldoende gras blijft staan. Het advies is minimaal 5 meter bij 5 meter, want als het gras geschud wordt moet dat natuurlijk niet op het nest kunnen belanden. Daardoor zou het broedsel alsnog mislukken. We vragen boeren om daar om te letten, en eventueel gras direct van het nest te verwijderen."

Voedsel en dekking
Pasgeboren kuikens blijven de eerste dagen nadat ze uit het ei komen nog in de buurt van het nest. Daarna gaan ze aan de wandel, en komen terecht in naburige percelen. Om te overleven hebben ze voedsel en dekking nodig. Het voedsel van weidevogelkuikens bestaat uit insecten. De kuikens vangen die in 'hoog' gras. Wanneer in één keer alle percelen worden gemaaid valt de voedselbron voor de kuikens dus compleet weg. Ypma: ‘Weet u dat een gruttokuiken per dag wel 10.000 insecten nodig heeft?’

Door het maaien valt niet alleen het voedsel, maar ook de dekking weg. In hoog gras kunnen de kuikens zich goed verschuilen, maar op gemaaid land niet meer. En daar maken allerlei rovers dankbaar gebruik van. Ypma: ‘Kijk maar eens wat je op kaal gemaaid grasland ziet aan ooievaars, reigers, buizerds, kiekendieven en kraaien! En minder zichtbaar, maar wel aanwezig zijn diverse rovers op vier poten, zoals de vos. Zij maken korte metten met de kuikens die ze op compleet kale percelen eenvoudig kunnen vinden.’

Last minute-beheer
Boeren (en loonwerkers) kunnen dus nog steeds enorm helpen. Ze kunnen ervoor zorgen dat kuikens niet sneuvelen tijdens het maaien, schudden en oprapen van het gras. Daarvoor kunnen boeren een financiële vergoeding krijgen. Als ze van plan zijn om te gaan maaien en zien dat er kuikens zijn, kunnen ze - bij het Collectief Noord-West Overijssel voor agrarisch natuurbeheer - bijvoorbeeld een ad hoc pakket voor één seizoen afsluiten. Dat heet last minute-beheer.

In het Staphorsterveld kunnen boeren voor alle informatie hierover terecht bij veldcoördinator Egbert Wever van Agrarisch Natuurvereniging (ANV) Horst en Maten (e.wever@collectiefnoordwestoverijssel.nl).

7 tips voor boeren die gras gaan maaien
Let op alarmerende oudervogels (vliegen luid roepend), al voorafgaand aan en tijdens het maaien. Zij duiden op aanwezige kuikens op het perceel.
Maai van binnen naar buiten. Dit geldt vooral voor percelen waarin kuiken worden vermoed.
Maai percelen waarin zich kuikens bevinden niet ‘s nachts.
Vraag uitgesteld maaibeheer aan. Bedrijven binnen het provinciaal weidevogelgebied kunnen daarvoor terecht bij de veldcoördinator van ANV Horst en Maten. Hier staat een vergoeding tegenover.
Vang kuikens, en zet ze in een naastliggend perceel, dat uiteraard niet op heel korte termijn ook wordt gemaaid.
Maai niet alle percelen tegelijkertijd. Laat tussen gemaaide percelen, ongemaaide percelen staan die enkele dagen tot een week later gemaaid worden. Of laat stroken gras staan. Hierdoor ontstaat een mozaïekpatroon en kunnen kuikens zich verbergen.


Overleg eventueel met de buren omtrent het maaibeleid. In onderling overleg kan meer voor de kuikens worden bereikt.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 25.04.19 | 10.15 UUR


advertentie

Vandaag:
6° | 0°
Meer weer...
Morgen:
5° | 2°


AGENDA
  • Donderdag 14.11.19
  • Vrijdag 15.11.19
  • Zaterdag 16.11.19
  • Zondag 17.11.19
  • Maandag 18.11.19
  • Dinsdag 19.11.19
  • Woensdag 20.11.19
  • Volledige agenda...

POLL

  • Weer naar school: Die zes weken zijn zo voorbij. Een zomervakantie van zes weken is lang genoeg
 Eens
 Oneens
 Geen mening
 Vakantie? Wat een gedoe!

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
0.74234 s