Zaterdag 15.06.19 | 18.12 uur

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?

UBO-register vanaf januari 2020 in werking

Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. UBO (ultimate beneficial owner) staat voor de uiteindelijk belanghebbende. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren. Een deel van deze persoonsgegevens zoals de naam en het economisch belang van de UBO wordt via het register openbaar. Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is vandaag, na advies van de Raad van State, ingediend bij de Tweede Kamer.

Uiteindelijk belanghebbende
Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.
Minister Hoekstra: “Het is van groot belang dat wordt voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor bijvoorbeeld witwassen. Ik zal me daarom blijvend inzetten op integriteit binnen de sector.

Kamer van Koophandel
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:
bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
rederijen;
Europese naamloze vennootschappen (SEs);
Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
Europees economisch samenwerkingsverbanden.

Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?
De volgende groepen hebben geen registratieplicht:
beursgenoteerde vennootschappen;
eenmanszaken;
publiekrechtelijke rechtspersonen;
verenigingen van eigenaren;
enkele historische rechtspersonen;
kerkgenootschappen.

Welke gegevens zijn openbaar?
Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om:
voornaam en achternaam;
geboortemaand en -jaar;
nationaliteit;
woonstaat;
aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is dus niet mogelijk. Het opvragen van de gegevens uit het register kost geld.

Welke gegevens zijn niet openbaar?
De volgende gegevens zijn niet openbaar. Het gaat dan om:
BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
geboortedag;
geboorteland en –plaats;
woonadres;
afschrift van geldig identiteitsdocument;
afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

Vierde Europese anti-witwasrichtlijn
Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van deze richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen deze gegevens inzien.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 05.04.19 | 10.51 UUR


advertentie

Vandaag:
23° | 14°
Meer weer...
Morgen:
24° | 11°


LIVE SPORT
Staphorst - vv Gemert 1-2
AGENDA
  • Zondag 16.06.19
  • Maandag 17.06.19
  • Dinsdag 18.06.19
  • Woensdag 19.06.19
  • Donderdag 20.06.19
  • Vrijdag 21.06.19
  • Zaterdag 22.06.19
  • Volledige agenda...

POLL

  • Pubers en Beeldschermen! - Hoeveel schermgebruik is normaal?
 Gewoon laten gaan...
 1 tot 2 uur per dag, maar huiswerk eerst!
 Niet tijdens verjaardagen, praat gezellig mee!
 Overdag prima, maar niet na het avondeten!

MEEST GELEZEN

HALFJAAR

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
0.79809 s