Dinsdag 20.08.19 | 13.17 uur

Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030

'Zandwegen behouden in buitengebieden Staphorst'

Voorzitter Clarien Cornelisse was namens Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' bij de raadsvergadering van de gemeente Staphorst om een bijdrage te leveren aan het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030. Namens de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst, Staphorst, en omstreken, met 800 leden heeft de Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' een verzoek ingediend met betrekking tot het Groenbeleidsplan Staphorst voor 2019-2030.

Voorzitter Clarien Cornelisse: "Ten eerste willen we de gemeente hartelijk danken dat ze inwoners gelegenheid heeft gegeven om in te spreken bij het tot stand komen van dit plan. De Natuurbeschermingsvereniging heeft op de inspraakavonden haar ideeën ingediend over het versterken en uitbreiden van natuurgebieden binnen en buiten de bebouwde kom. Er zijn diverse maatregelen opgenomen in het Groenplan om de biodiversiteit te verbeteren. Ook zijn er plannen in opgenomen voor veel méér groenstroken, en ruige bermen. Allemaal zéér goed nieuws, waarvan we hopen dat het op korte termijn realiteit gaat worden!"

"Er is geen tijd te verliezen. Ook bij ons in de omgeving staat de natuur onder grote druk, en we moeten alles op alles zetten om wat ons rest aan natuurgebied in stand te houden. En daarnaast die gebieden te versterken, en zo mogelijk uit te breiden. Ook het groenbeheer, zoals wanneer en hoeveel tegelijk je maait en snoeit, is allemaal van grote invloed op het natuurbehoud."

"En dan de reden voor onze komst vanavond. Vorige maand werden wij binnen de vereniging door een veldonderzoeker, Rinus Goudbeek, attent gemaakt op een ontwikkeling in het Staphorsterveld. De heer Goudbeek doet al jarenlang onderzoek in dit gebied, en hij heeft geconstateerd dat er de laatste jaren veranderingen in het landschap zijn aangebracht. Hij heeft het daarbij over de zandwegen in dit gebied, en de daaromheen gelegen bermen, sloten en bosschages."

Goudbeek constateert dat veel van die zandwegen zijn verdwenen de laatste jaren. De zandwegen zijn deels vervangen door betonpaden. Tevens zijn omliggende bermen gemaaid, en sloten gedempt. U kunt zich misschien voorstellen wat voor impact dat heeft op het landschap. Het verandert hierdoor van afwisselend, en bio-divers, tot een strak en monotoon groen vlak, met grijze rechte betonpaden.

"Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling. Om drie redenen. Ten eerste verdwijnt hierdoor een belangrijk deel van ons historisch-cultureel erfgoed. De zandwegen zijn een uniek landschapselement, en eenmaal verdwenen, is het voorgoed verdwenen. Ten tweede is dit ook voor de recreant een grote aderlating. Het gebied wordt strak en kaal, en daardoor veel minder aantrekkelijk als fiets- en wandelgebied.
Maar wat ons als natuurbeschermingsvereniging de allergrootste zorgen baart, is dat door het verdwijnen van die zandwegen, bermen, sloten, en bosjes, de allerlaatste eilanden van natuur, met hun unieke flora en fauna, in snel tempo zullen verdwijnen. Voor insecten, vogels, zoogdieren, en vele belangrijke kruiden en planten, betekent dit dat ze in het Staphorsterveld straks geen plek meer hebben om te kunnen overleven.
Onze vraag is of de gemeente wil werken aan het behoud, en wellicht het herstel, van de zandwegen, sloten en bermen. In het Groenbeleidsplan, op pagina 29, is opgenomen een voorstel tot ‘Het terugvorderen van in gebruik genomen gemeentegronden’. We willen vanavond de raad vragen, om dat hoog op de agenda te zetten, zodat de zandwegen en stroken eromheen, met daarin kostbare flora en fauna, beschermd, en misschien hersteld kunnen worden. En verdere afbreuk van het landschap wordt voorkomen.
Ons aanbod is, dat wij van harte bereid zijn om met onze leden, en onze kennis, samen met de gemeente en misschien nog andere instanties, mee te werken aan dit behoud."

"Tot slot, meer algemeen, willen we de gemeente voorstellen om de leiding te nemen in een samenwerkingsverband tussen milieu- en natuurorganisaties, én de bewoners en gebruikers van de buitengebieden. Dit, om te onderzoeken hoe we de natuur in de buitengebieden zo goed mogelijk kunnen beschermen, maar daarbij ook rekening houdend met de gebruikerswensen van bijvoorbeeld de agrarische sector." (www.natuurbeschermingsvereniging.nl | Clarien Cornelisse)

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | MAANDAG, 18.02.19 | 10.29 UUR


advertentie

Vandaag:
21° | 13°
Meer weer...
Morgen:
22° | 13°


AGENDA
  • Dinsdag 20.08.19
  • Woensdag 21.08.19
  • Donderdag 22.08.19
  • Vrijdag 23.08.19
  • Zaterdag 24.08.19
  • Zondag 25.08.19
  • Maandag 26.08.19
  • Volledige agenda...

POLL

  • Pubers en Beeldschermen! - Hoeveel schermgebruik is normaal?
 Gewoon laten gaan...
 1 tot 2 uur per dag, maar huiswerk eerst!
 Niet tijdens verjaardagen, praat gezellig mee!
 Overdag prima, maar niet na het avondeten!

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
0.75842 s