Zaterdag 07.12.19 | 22.18 uur

Eerste verbod op onttrekken van water uit sloten en kanalen

Aanhoudende droogte is testcase voor waterschap

De langdurige droogte toont momenteel de nut en noodzaak van uitgevoerde ‘aanvoerprojecten’ uit het verleden. Decennia lang investeerde ook Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) in deze projecten, bedoeld om extreem natte én extreem droge weersomstandigheden op te vangen. Ondanks de aanhoudende droogte kon het waterschap daardoor het waterpeil in sloten, weteringen, kanalen en rivieren langere tijd op voldoende niveau houden dan vroeger het geval was. Al lukt dat momenteel niet overal, waardoor sloten kunnen droogvallen of gebruikers van water beperkingen krijgen opgelegd. Zo is het eerste verbod op het onttrekken van oppervlaktewater met ingang van woensdag 18 juli vanaf 18.00 uur ingesteld voor Westerhuizingerveld. Dit is een buurtschap in het uiterste westen van de gemeente Hardenberg. Een ander deel van Westhuizingerveld ligt in de gemeente Staphorst.

De huidige droogteperiode is een ware testcase en laat zien dat de vroegere wateraanvoerprojecten hun dienst bewijzen. In de jaren ’60 van de vorige eeuw gingen waterschappen aan de slag om zowel wateroverlast als droogte tegen te gaan. Er werden maatregelen getroffen om in droge perioden voor een langere tijd voldoende water het gebied in te laten of in te pompen. Zo werden inlaten en gemalen gebouwd, extra stuwen aangelegd en sloten aangepast of nieuw gegraven. Inmiddels zet WDODelta dagelijks bijna 2000 stuwen en 360 gemalen in om het beschikbare water te verspreiden.

Dit zorgde ervoor dat WDODelta lange tijd voldoende wateraanvoer kon leveren. Helaas is daar door de alsmaar aanhoudende droogte een einde aan gekomen en ondervinden vooral de hoge delen in het werkgebied een watertekort. Dit geldt met name voor de Sallandse Heuvelrug, de stuwwallen bij Steenwijk en Havelte en de hoge delen van het Drents Plateau.

Het waterschap is genoodzaakt om in sommige gebieden een verbod in te stellen op het onttrekken van water uit sloten, kanalen en rivieren voor het beregenen van akkers en weilanden of het besproeien van tuinen: het zogeheten onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater. Vanwege de lage waterstanden geldt dit verbod met ingang van woensdag 18 juli vanaf 18.00 uur voor Westerhuizingerveld. Dit betekent dat in dit gebied geen water meer uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden onttrokken. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod. Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt het verbod ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, social media en www.officielebekendmakingen.nl.
Het waterschap houdt nauwlettend in de gaten of er meer maatregelen voor het gebied nodig zijn.

Risico op blauwalg en botulisme
Vanwege de lage waterstanden is er tevens kans op verslechtering van de waterkwaliteit. Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op wat de bloei van blauwalg bevordert. Naast blauwalg is ook het risico op botulisme hoger bij dit soort weersomstandigheden.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 19.07.18 | 08.42 UUR
Vandaag:
7° | 5°
Meer weer...
Morgen:
6° | 5°


AGENDA
  • Maandag 09.12.19
  • Dinsdag 10.12.19
  • Woensdag 11.12.19
  • Donderdag 12.12.19
  • Vrijdag 13.12.19
  • Zaterdag 14.12.19
  • Zondag 15.12.19
  • Volledige agenda...

POLL

  • Weer naar school: Die zes weken zijn zo voorbij. Een zomervakantie van zes weken is lang genoeg
 Eens
 Oneens
 Geen mening
 Vakantie? Wat een gedoe!

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
0.76734 s