Donderdag 18.10.18 | 10.30 uur

Inloopbijeenkomsten bij Café 't Vosje

Herinrichting Vledders en Leijerhooilanden bij IJhorst

Moerasoever

Moerasoever © WDODelta

Landschap Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn van plan om het gebied Vledders en Leijerhooilanden nog natuurlijker en ecologisch waardevoller te maken en hier het waterbeheer te verbeteren. Het is een uniek beekdal waar in potentie prachtige natuur kan opbloeien.

Inloopbijeenkomsten
Bij de planvorming houden wij zoveel mogelijk rekening met de inbreng van bewoners en anderen. Daarom organiseren wij een tweede inloopbijeenkomst op donderdag 26 april tussen 16.00 en 20.00 uur in Café ’t Vosje, Heerenweg 36 in IJhorst.

Natuur en landschap
Het gebied Vledders en Leijerhooilanden wordt nu gekenmerkt door grasland en her en der wilgengroei, kleine houtwallen en bosjes. Het is vooral een heel open en uitgestrekt gebied. En niet onbelangrijk: een heel rustig gebied. Mede door de sterke toestroom van kwelwater uit de ondergrond en de kwaliteit van het grondwater kunnen we hier prachtige natuur terugbrengen. De Streitenvaart zal een nog betere uitstraling krijgen door een natuurlijke oever aan de oostzijde te maken. Aan de noordzijde van de vaart willen we een waterpartij omzoomd door een rietkraag maken die het thuis kan zijn voor vele soorten watervogels.

Water
Een belangrijk onderdeel van deze natuurontwikkeling is het grondwaterpeil. Voor bepaalde natuur is een hoge grondwaterstand belangrijk. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft nauwkeurig onderzoek uitgevoerd of een verhoging haalbaar is en wat de consequenties voor het gebied zijn. Op basis hiervan is het plan om het peil ten oosten van de Streitenvaart met gemiddeld 40 cm te verhogen naar 1.20 m+NAP.

Cultuurhistorie
Het gebied Vledders en Leijerhooilanden heeft een rijke geschiedenis die het zichtbare landschap mede heeft gevormd. Binnen de herinrichting proberen we zoveel mogelijk de historische lijnen en elementen te behouden dan wel zichtbaar te maken.

Beleving
De prachtige natuur en het afwisselende landschap in dit gebied heeft aantrekkingskracht op mensen. We willen hier ruimte aan geven, door vanaf de randen van het gebied plekken te realiseren waar informatie over het gebied wordt gegeven en een mooi doorzicht aanwezig is.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 25.04.18 | 14.07 UUR


advertentie

Vandaag:
16° | 5°
Meer weer...
Morgen:
15° | 5°


AGENDA

POLL

  • Ik doe graag mee aan een WhatsAppgroep om verdachte situaties te delen in mijn buurt.
 Ja, en zet de wijkagent ook in de groep
 Ja, maar ik wil overlast e.d. kunnen melden
 Nee, er is genoeg controle in mijn buurt
 Nee, ik vind het niet prettig om met m'n buren op WhatsApp te zitten

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
1.63268 s