Zaterdag 21.07.18 | 10.44 uur

POP3-subsidieregeling voor agrariërs

'Herverkaveling van landbouwbedrijven' opengesteld

De provincie Overijssel heeft de POP3 subsidieregeling ‘Herverkaveling van landbouwbedrijven’ opengesteld. Deze regeling heeft als doel het verhogen van de efficiëntie van agrarische bedrijven door uitruil van gronden en de aanpassing van percelen. De regeling is sinds 8 januari 2018 opengesteld.

Geïnteresseerde agrariërs kunnen tot en met 7 maart 2018 een aanvraag doen voor de regeling.

POP3 is het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma bedoelt om het platteland op allerlei terreinen waaronder de landbouw te versterken. De POP3 regeling helpt bij het versterken en handhaven van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw. Daarnaast draagt de herstructurering van landbouwbedrijven ook bij aan internationale doelen rondom water, Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), biodiversiteit, Natura2000 en het in stand houden van het landschap.

Hester Maij, gedeputeerde landbouw, over het belang van deze POP3 regeling: "De verbetering van de verkaveling levert veel winst op voor agrariërs. Ik zie dat ook bij de verschillende landinrichtingsprojecten in Overijssel. Het leidt tot kostenbesparingen doordat bijvoorbeeld percelen dichter bij het erf komen te liggen. Daardoor krijgen de ondernemers ook weer ruimte om te investeren in hun bedrijf. En een sterke landbouw is belangrijk voor Overijssel. De agrarische sector is goed voor maar liefst 15% van de totale werkgelegenheid. Daarom investeren we ook met ons Agro&Food programma in de verduurzaming van de hele voedselketen."

Het subsidiebudget voor deze POP3 regeling is in totaal 1.500.000,00 euro. De helft hiervan is Europees geld, de overige 50 procent is bijgedragen door de provincie Overijssel.

Informatie over de subsidiemogelijkheden van deze POP3 regeling via: www.overijssel.nl/loket/subsidies/@Ks-/regeling-1/

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 12.01.18 | 08.00 UUR


advertentie

Vandaag:
26° | 15°
Meer weer...
Morgen:
27° | 16°


AGENDA
  • Zondag 22.07.18
  • Maandag 23.07.18
  • Dinsdag 24.07.18
  • Woensdag 25.07.18
  • Donderdag 26.07.18
  • Vrijdag 27.07.18
  • Zaterdag 28.07.18
  • Volledige agenda...

POLL

  • Ik doe graag mee aan een WhatsAppgroep om verdachte situaties te delen in mijn buurt.
 Ja, en zet de wijkagent ook in de groep
 Ja, maar ik wil overlast e.d. kunnen melden
 Nee, er is genoeg controle in mijn buurt
 Nee, ik vind het niet prettig om met m'n buren op WhatsApp te zitten

MAAND GELEDEN

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
0.39946 s