Zaterdag 21.07.18 | 10.44 uur

Waterschappen Noordoost-Nederland

Samenwerking bestrijding muskus- en beverratten

Tijdens het bestuurlijk overleg van de waterschappen in Noordoost-Nederland op 23 november 2017 werd de nieuwe overeenkomst bestrijding muskus- en beverratten ondertekend. De handtekeningen werden gezet door bestuursleden van de samenwerkende waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

In 2002 werd de bestrijdingstaak van de muskus- en beverratten door de provincies Drenthe en Overijssel overgeheveld naar de toenmalige 6 waterschappen in deze provincies. Deze waterschappen: Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Reest en Wieden, Groot Salland, Velt en Vecht en Regge en Dinkel besloten om de bestrijding gezamenlijk aan te pakken in Noordoost-Nederland.

Er werd een coördinator aangesteld die overkoepelend voor de 6 waterschappen werkt.

In 2011 werd door wijziging van de Waterwet de bestrijdingstaak overgeheveld van de provincies naar de waterschappen. Hierbij werd de provincie Groningen toegevoegd bij Noordoost-Nederland. In 2012 werd de samenwerkingsovereenkomst gecontinueerd.

Deze overeenkomst loopt nu af. Na evaluatie is door de huidige 4 waterschappen besloten om de samenwerking met 5 jaar te verlengen met een tussentijdse evaluatie in 2019. Deze overeenkomst geldt vanaf 23 november 2017 en loopt tot 23 november 2022.

Muskus- en beverratten
De (oostelijke) waterschappen hebben een wettelijke taak om de muskus-en beverratten te bestrijden om de waterveiligheid en de volksgezondheid te bewaken. We vangen muskus- en beverratten, omdat zij gangen en holen graven in bijvoorbeeld dijken en taluds. Hierdoor verzwakt een dijk en kan deze (deels) instorten. Met als gevolg een mogelijke overstroming.

Door: De Diek | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 24.11.17 | 11.45 UUR


advertentie

Vandaag:
26° | 15°
Meer weer...
Morgen:
27° | 16°


AGENDA
  • Zondag 22.07.18
  • Maandag 23.07.18
  • Dinsdag 24.07.18
  • Woensdag 25.07.18
  • Donderdag 26.07.18
  • Vrijdag 27.07.18
  • Zaterdag 28.07.18
  • Volledige agenda...

POLL

  • Ik doe graag mee aan een WhatsAppgroep om verdachte situaties te delen in mijn buurt.
 Ja, en zet de wijkagent ook in de groep
 Ja, maar ik wil overlast e.d. kunnen melden
 Nee, er is genoeg controle in mijn buurt
 Nee, ik vind het niet prettig om met m'n buren op WhatsApp te zitten

MAAND GELEDEN

HALFJAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
0.39189 s