Donderdag 22.04.21 | 14.37 uur

Afvalinzameling rondom de feestdagen

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag

Op Koningsdag (dinsdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag 13 mei) en op Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Staphorst. De containers worden op een andere dag geleegd.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.04.21 | 14.37 UUR


advertentie

Update 21 april: Coronavirus (COVID-19)

GGD gaat miljoen mensen met een medische indicatie versneld vaccineren tegen Covid-19

Om tempo te maken gaat de GGD mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie vaccineren. Zij krijgen de uitnodiging voor een afspraak van hun eigen huisarts. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD. Dit heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten in goed overleg met de koepel van huisartsen LHV, met de GGD-GHOR en het RIVM. De groep krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. Een groep huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen worden gevraagd de GGD’en te helpen met aanvullende medische ondersteuning en medisch toezicht op de GGD-locaties.

LEES MEER... | WOENSDAG, 21.04.21 | 12.15 UUR

Update 20 april: Coronavirus (COVID-19)

Kabinet: Winkels en terrassen deels open, einde avondklok

'Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap voor stap openen is niet zonder risico’s.' Dat lieten demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zojuist weten tijdens de persconferentie. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 april.

LEES MEER... | DINSDAG, 20.04.21 | 19.33 UUR

Update 19 april: Coronavirus (COVID-19)

Veertien miljoen zelftesten onderweg naar scholen

Vanaf vandaag komen er miljoenen zelftesten beschikbaar voor basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Hiermee kunnen besmettingen sneller worden opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk worden voorkomen. Binnen twee weken zijn alle scholen voorzien van zelftesten voor ongeveer twee weken. Daarna worden er elke week nieuwe sets testen geleverd. In totaal gaat het om 14 miljoen zelftesten tot aan de zomervakantie. De zelftesten zijn een aanvulling op de al bestaande maatregelen op scholen, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Het afnemen van zelftesten is altijd vrijwillig.

LEES MEER... | MAANDAG, 19.04.21 | 10.23 UUR

Update 16 april: Coronavirus (COVID-19)

Huisartsen geven coronaprik op GGD-vaccinatielocaties

Huisartsen in Kampen en vier huisartsenpraktijken in Zwolle geven de coronaprik op de vaccinatielocaties van GGD IJsselland; de tent op Burgemeester Berghuisplein in Kampen en de IJsselhallen in Zwolle. Ook een aantal huisartsenpraktijken uit Deventer en Bathmen vaccineert hun doelgroep vanaf 26 april in de vaccinatielocatie van GGD IJsselland; Runshopping Centre De Snipperling. GGD IJsselland stelt de huisartsen hiervoor een aantal prikstraten beschikbaar. Patiënten krijgen een uitnodiging voor een vaccinatie van hun eigen huisarts.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.04.21 | 13.15 UUR

Update 13 april: Coronavirus (COVID-19)

Kabinet opent stap voor stap de samenleving

'We staan op een bijzonder punt. De besmettingen met het coronavirus nemen nog steeds toe. Ook liggen er nog te veel mensen met corona in het ziekenhuis. Aan de andere kant: er worden nu snel steeds meer mensen gevaccineerd. De verwachting is dat er over een aantal weken veel minder mensen met corona in het ziekenhuis liggen. We snakken naar een samenleving zonder coronamaatregelen. En met toegangstesten kan er ook steeds meer.' Dat lieten demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zojuist weten tijdens de persconferentie. Het kabinet volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team.

LEES MEER... | DINSDAG, 13.04.21 | 21.03 UUR

Raadsvergadering live via internet volgen

Raad bespreekt uitgewerkt voorstel Levensboomlocatie

Op dinsdag 20 april 2021 bespreekt de gemeenteraad het plan van de groep Rouveen voor iedereen voor de Levensboomlocatie. De afgelopen jaren heeft Rouveen voor Iedereen samen met de gemeente en woonstichting VechtHorst gewerkt aan de uitwerking van het plan. Er ligt nu een plan dat aan de meeste uitgangspunten van de gemeenteraad voldoet. Nu is het aan de raad om een mening over het plan te vormen.

LEES MEER... | DINSDAG, 13.04.21 | 12.57 UUR

Resultaten campagne Sportvisserij loodvrij bekend!

Natuurbewust vissen: lood maakt plaats voor steen, beton en staal

Sportvisserij Oost-Nederland blikt positief terug op de campagne Sportvisserij loodvrij. Vanuit het thema waterkwaliteit werkte het daarin nauw samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). De Bijkersplas en het Brouwersgat, gelegen in de Vinkenbuurt tussen Nieuwleusen en Balkbrug, waren het eerste loodvrije proefgebied van Sportvisserij Oost-Nederland.

LEES MEER... | MAANDAG, 12.04.21 | 10.30 UUR

Update 12 april: Coronavirus (COVID-19)

GGD IJsselland: Vaccinatieafspraak maak je online of via de landelijke afsprakenlijn

Wil je een afspraak maken voor je coronavaccinatie? Dat kan alleen als je in de doelgroep valt die nu aan de beurt is. De regionale GGD bepaalt niet wie welk vaccin krijgt en wie wanneer aan de beurt is. Dit is een landelijke strategie die door de GGD’en en bijvoorbeeld huisartsen wordt uitgevoerd. Mensen die geboren zijn in 1951 of daarvoor kunnen een afspraak maken voor hun coronavaccinatie. Je kunt je afspraak online maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of bellen met het telefoonnummer van de landelijke afsprakenlijn dat in je uitnodiging van het RIVM staat. Niet iedereen heeft deze uitnodiging via de post al ontvangen. Dat meldt GGD IJsselland op zijn website.

LEES MEER... | MAANDAG, 12.04.21 | 09.00 UUR

Update 9 april: Coronavirus (COVID-19)

Minder scholen gesloten dan in december

Op de laatste peildatum 31 maart waren 35 basisscholen en 3 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs gesloten vanwege het coronavirus, en 3 middelbare scholen. Dat is 0,5% van de basisscholen en (voortgezet) speciaal onderwijs, en 0,2% van de middelbare scholen. Op 15 december, vlak voor de volledige scholensluiting, waren dit nog 45 basisscholen, 14 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en 37 vestigingen van middelbare scholen. Dat blijkt uit het meldpunt scholensluiting van de Inspectie.

LEES MEER... | VRIJDAG, 09.04.21 | 11.12 UUR

Onderbouwing roept vragen op bij provincie en gemeenten

'Natuurvergunning Lelystad Airport moet worden geweigerd'

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming verlenen voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De onderbouwing in de daarvoor ingediende aanvraag klopt niet. Bovendien zijn er grote onduidelijkheden over de verrekening van de stikstofdepositie met Schiphol. In een gezamenlijke zienswijze stellen de provincie Overijssel en negen betrokken gemeenten (Dalfsen, Deventer, Kampen, Hellendoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle, red.) dat de vergunning op deze manier niet kan worden verstrekt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 08.04.21 | 09.10 UUR

Update 7 april: Coronavirus (COVID-19)

Kabinet start deze maand pilots toegangstesten

Het kabinet start met pilots om de werking van toegangstesten in de praktijk uit te proberen. Doel van de proeven is om te zien hoe met de inzet van testbewijzen een bijdrage geleverd kan worden aan het eerder en ruimer openen van sectoren. Het gaat om pilots in onder meer dierentuinen, musea en sport. Het kabinet werkt hiervoor samen met betrokken sectoren, veiligheidsregio’s en gemeenten. De pilots starten in april en vinden verspreid over Nederland plaats.

LEES MEER... | WOENSDAG, 07.04.21 | 12.00 UUR

Installatie Hardenbergse wethouder op 28 mei 2021

Jan ten Kate voorgedragen als burgemeester van Staphorst

Jan ten Kate voorgedragen als burgemeester van Staphorst

Jan ten Kate voorgedragen als burgemeester van Staphorst© Gemeente Staphorst

Jan ten Kate (56) is door de gemeenteraad van Staphorst voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ten Kate is nu nog wethouder in de gemeente Hardenberg. Staphorst was op zoek naar een kroonbenoemde burgemeester na het vertrek van Theo Segers begin 2020. Segers vertrok omdat hij burgemeester werd in de gemeente Molenlanden. Sinds januari 2020 is Gerrit-Jan Kok waarnemend burgemeester in Staphorst.

LEES MEER... | WOENSDAG, 07.04.21 | 09.12 UUR

Besloten raadsvergadering op dinsdag 6 april 2021

Bekendmaking voordracht nieuwe burgemeester gemeente Staphorst

Op dinsdag 6 april 2021 besluit de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering wie zij aanbeveelt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als de nieuwe burgemeester van de gemeente Staphorst. Aansluitend zal omstreeks 21:00 uur een openbare raadsvergadering plaatsvinden waarin dit besluit bekend wordt gemaakt.

LEES MEER... | ZATERDAG, 03.04.21 | 11.23 UUR

WDODelta richt zijn pijlen op 2025

West-Overijssel zet een volgende stap in de regionale energiestrategie

West-Overijssel levert een bijdrage aan de energietransitie door 1,8 TWh aan zonne- en windenergie op te gaan wekken. In 12 doelstellingen en afspraken heeft de regio vastgelegd hoeveel iedere gemeente bijdraagt en dat er regionaal wordt samengewerkt aan ruimtelijke kwaliteit, het beperken van maatschappelijke kosten, participatie over de gemeentegrenzen heen en het streven naar lokaal eigendom. De afspraken staan in het Hoofdlijnenakkoord ‘Op weg naar de RES 1.0’. Dat meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta.

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.04.21 | 10.00 UUR
Vandaag:
12° | 6°
Meer weer...
Morgen:
13° | 5°


AGENDA
  • Donderdag 22.04.21
  • Vrijdag 23.04.21
  • Zaterdag 24.04.21
  • Zondag 25.04.21
  • Maandag 26.04.21
  • Dinsdag 27.04.21
  • Woensdag 28.04.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MAAND GELEDEN

HALFJAAR

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
1.17741 s