Donderdag 09.07.20 | 12.29 uur

Onderzoek GGD IJsselland en Amsterdam UMC

Boeren aan het woord over stress en psychische nood

Boeren ervaren regelmatig stress en de psychische nood is soms hoog, maar boeren zoeken zelf niet gauw professionele psychosociale hulp. Omdat ze hun eigen hulpbehoeften onderschatten, maar ook omdat ze onvoldoende vertrouwen hebben in de reguliere hulpverlening. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland in samenwerking met Amsterdam UMC.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.07.20 | 12.29 UUR


advertentie

Update 7 juli: Coronavirus (COVID-19)

Tijdelijke huurverlaging voor meer financiële ruimte

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het mogelijk om huren tijdelijk te verlagen. Daarnaast neemt de minister maatregelen om starters, lage- en middeninkomens meer kans te geven op een woning binnen hun financiële mogelijkheden. De minister heeft de wetsvoorstellen tijdelijke huurkorting en huur en inkomensgrenzen naar de Tweede Kamer gestuurd.

LEES MEER... | DINSDAG, 07.07.20 | 10.48 UUR

Update 6 juli: Coronavirus (COVID-19)

Koninklijke onderscheiding alsnog uitgereikt

Ter gelegenheid van Koningsdag is de heer Klaas Dunnink uit Staphorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In verband met de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus vond er in april geen bijeenkomst plaats.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.07.20 | 08.14 UUR

‘We zoeken vooral praktische oplossingen en leren van elkaar’

Regio Zwolle start met de opgave Energie

Regio Zwolle is formeel gestart met de laatste van de vijf opgaven van Regio Zwolle: energie. Vijf wethouders uit vijf verschillende zogeheten RES-gebieden ontmoetten elkaar op woensdag 18 juni aan de bestuurlijke tafel Energie. Vanuit de Regiegroep Regio Zwolle heeft de tafel Energie de opdracht gekregen verbindingen te leggen over de grenzen van de RES-gebieden om zo kansen en bedreigingen te signaleren. Ook het initiëren van acties is een belangrijke taak, met name daar waar de transitie op het gebied van energie grote impact kan opleveren voor de andere opgaven van Regio Zwolle: Economie, Leefomgeving, Bereikbaarheid en Menselijk kapitaal. Alle ontwikkelingen vanuit de tafel Energie gaan uiteraard in overleg en afstemming met netwerkpartners die bij deze andere regionale opgaven betrokken zijn.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.07.20 | 07.00 UUR

Zeggenschap en transparantie in besluitvorming

Zienswijze provincie Overijssel en twaalf gemeenten op ontwerp Luchtvaartnota

De provincie Overijssel en twaalf Overijsselse gemeenten, waaronder gemeente Staphorst dienen een zienswijze in op de ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 van de rijksoverheid. In de nota beschrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat hoe zij de ontwikkeling van de luchtvaart in de komende dertig jaar voor zich ziet. De belangrijkste aandachtspunten in de zienswijze zijn dat de minister veel beter moet uitleggen waarom zij bepaalde keuzes maakt en welke effecten de keuzes hebben op de leefomgeving van de inwoners van Nederland. Ook wijzen de overheden op de kansen voor technologische en duurzame innovaties in de luchtvaart die Twente Airport en Technology Base Twente bieden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.20 | 10.41 UUR

Bibliotheken Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst

Versoepeling voor samenwerkende Bibliotheken

Per 1 juli 2020 mogen Nederlandse Bibliotheken de coronamaatregelen op een aantal punten weer verder versoepelen van de regering. Deze versoepeling brengt medewerkers en klanten van de Bibliotheken in de Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst weer een stapje dichter bij een normaal bibliotheekbezoek, zoals we dat voor de coronacrisis gewend waren.

LEES MEER... | DINSDAG, 30.06.20 | 14.17 UUR

Verkeerde meldingen kosten onnodig geld

Bestrijden bruine ratten geen taak van waterschap

De Muskusrattenbestrijding van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) roept inwoners op bij het melden van een geziene rat goed te controleren om wat voor soort rat het gaat. Het waterschap ontvangt momenteel 7 a 8 van de 10 keer een melding van een inwoner dat men een muskusrat heeft gezien, maar het bij nadere inspectie blijkt te gaan om een bruine rat. Hierdoor reizen muskusrattenbestrijders onnodig naar de gemelde locaties, terwijl ze nodig zijn om in het veld de echte muskusratten te vangen. Ieder ‘verkeerd’ bezoek kost het waterschap 100 euro.

LEES MEER... | DINSDAG, 30.06.20 | 11.10 UUR

Update 29 juni: Coronavirus (COVID-19)

Ondernemers kunnen Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb aanvragen

Mkb-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020.

LEES MEER... | MAANDAG, 29.06.20 | 14.04 UUR

Water drinken in plaats van frisdrank!

Blokhuis: Ook watertappunten bij voortgezet onderwijs en mbo

Naar verwachting worden op de schoolpleinen van zo'n 470 basisscholen door heel Nederland dit jaar nieuwe watertappunten geïnstalleerd, met subsidie vanuit het Nationaal Preventieakkoord. In de komende subsidieronde kunnen ook scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs meedoen, zowel voor watertappunten op schoolpleinen als binnen in het schoolgebouw. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord. Hij opende vrijdag op het plein van de An Nasr school in Alkmaar één van de nieuwe watertappunten.

LEES MEER... | ZATERDAG, 27.06.20 | 10.36 UUR

Wethouder Lucas Mulder blij met belangrijke stap voor dorp

Gemeenteraad keurt stedenbouwkundig plan IJhorst goed

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 23 juni stemde de raad in met het stedenbouwkundig plan voor nieuwbouw aan de Poeleweg in IJhorst. Ook stelt de raad een krediet beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van het plan. Wethouder Lucas Mulder is blij met deze belangrijke stap voor IJhorst. De wethouder heeft een achtergrond in de bouwwereld en maakt zich hard voor de plannen: “IJhorst heeft nieuwe woningen hard nodig. Door de nieuwbouw komt er meer doorstroming, zodat inwoners hier het huis kunnen vinden dat bij hun wensen en levensfase past.”

LEES MEER... | VRIJDAG, 26.06.20 | 08.50 UUR

Update 25 juni: Coronavirus (COVID-19)

Bonus voor unieke inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

LEES MEER... | DONDERDAG, 25.06.20 | 12.30 UUR

Update 25 juni: Coronavirus (COVID-19)

Per 1 juli: 1,5 meter blijft norm

Opnieuw kunnen we een stap vooruit zetten in de corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Dat liet minister-president Rutte woensdagavond tijdens een persconferentie, over het coronavirus, weten. Het kabinet volgt daarmee het advies op van het OMT, het Outbreak Management Team.

LEES MEER... | DONDERDAG, 25.06.20 | 06.54 UUR

Nationaal Hitteplan in Nederland

RIVM activeert Hitteplan vanwege hoge temperaturen

Het is warm en dat blijft het de komende dagen ook. Het Nationaal hitteplan is sinds vandaag actief in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Voorkom oververhitting met eenvoudige maatregelen: drink voldoende, houd jezelf en je huis koel en zorg voor elkaar.

LEES MEER... | WOENSDAG, 24.06.20 | 15.56 UUR

Behandeling integriteitsonderzoek in raadsvergadering van 30 juni

Gemeenteraad Staphorst behandelt integriteitsonderzoek openbaar

Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten dat het door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (Bing) gehouden integriteitsonderzoek openbaar behandeld wordt in de raadvergadering van 30 juni 2020. De bijbehorende stukken zijn vandaag op de raadsagenda van de gemeenteraad geplaatst.

LEES MEER... | WOENSDAG, 24.06.20 | 10.01 UUR

Update 23 juni: Coronavirus (COVID-19)

Extra maatregelen in Overijsselse aanpak coronacrisis

Aanvullend op de noodhulp van het Rijk en de vele acties die provincies reeds in gang heeft gezet stellen Gedeputeerde Staten van Overijssel een aantal extra maatregelen voor in de aanpak van de coronacrisis. Op de korte termijn wil het college noodmaatregelen treffen voor het openbaar vervoer en de culturele sector. Daarnaast wil het ondernemers en instellingen helpen om deze lastige periode door te komen door het werken aan verdere digitalisering en andere slimme oplossingen in de 1,5 meter samenleving te stimuleren. Commissaris van de Koning Andries Heidema: “De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen en raakt onze Overijsselse samenleving in de kern. Tegelijkertijd zien we enorme positieve en hoopvolle ontwikkelingen. Om samen te blijven bouwen aan Overijssel willen we waar nodig en mogelijk bijdragen aan de aanpak van de coronacrisis en kansen benutten."

LEES MEER... | DINSDAG, 23.06.20 | 10.02 UUR
Vandaag:
21° | 12°
Meer weer...
Morgen:
20° | 12°


AGENDA
  • Vrijdag 10.07.20
  • Zaterdag 11.07.20
  • Zondag 12.07.20
  • Maandag 13.07.20
  • Dinsdag 14.07.20
  • Woensdag 15.07.20
  • Donderdag 16.07.20
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
0.93992 s