Woensdag 22.09.21 | 10.25 uur

Prinsjesdag 2021: Stabiel en toch vleugellam

CGMV: 'Hoe langer het kabinet demissionair is, hoe meer er spanningen ontstaan'

'Het lijkt onwerkelijk. Een slepende coronacrisis had ons land financieel in slecht weer kunnen brengen, maar de gepresenteerde koopkrachtplaatjes van de regering tijdens Prinsjesdag lijken te suggereren dat Nederland er economisch gezien relatief goed voorstaat.' Dat meldt CGMV, vakorganisatie voor christenen in een persbericht. 'Er is voor de meesten van ons werk, er is zelfs sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Nederland doet het financieel goed ten opzichte van veel andere Europese landen. Redenen die worden genoemd zijn onze gunstige financiële uitgangspositie vooraf aan de crisis, de manier waarop de intelligente lockdowns zijn ingezet en het feit dat we, minder dan andere landen, afhankelijk zijn van de toeristensector. En of het nu altijd geluk of wijsheid is geweest, we mogen dankbaar zijn dat we, qua het financiële plaatje, staan waar we nu staan.'

LEES MEER... | WOENSDAG, 22.09.21 | 10.23 UUR


advertentie

Update 22 september: Coronavirus (COVID-19)

Kabinet bouwt voort op aanpak vertragingen door corona

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap blijft samen met scholen en universiteiten alles op alles zetten om kinderen en jongeren alle kansen te bieden op een goede toekomst, ondanks corona. Ook in de begroting van 2022 trekt het kabinet daar geld voor uit. Daarnaast heeft ook het aanpakken van het lerarentekort prioriteit.

LEES MEER... | WOENSDAG, 22.09.21 | 10.03 UUR

Update 21 september: Coronavirus (COVID-19)

Minder vraag om loonsteun NOW

Zo’n 14.000 werkgevers hebben voor de maanden juli, augustus en september van 2021 de loonsteun NOW ontvangen. De inkomenssteun voor zelfstandigen Tozo is in dezelfde periode ongeveer 40.000 keer aangevraagd. Daarnaast heeft iets meer dan de helft van de werkgevers nog geen eindberekening van de Now uit het eerste steunpakket aangevraagd. Het is belangrijk dat ondernemers dit wel uiterlijk 31 oktober doen, want als UWV geen aanvraag ontvangt wordt de subsidie vastgesteld op nul. Dit staat in de brieven die Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

LEES MEER... | DINSDAG, 21.09.21 | 11.48 UUR

Gevolgen voor fokkerij, handel, import én particulieren

Betere controle op hondenhandel om illegale praktijken te voorkomen

Een hond, jong of oud, kan vanaf 1 november alleen verkocht of overgedragen worden als deze is gechipt en geregistreerd is bij RVO en voorzien is van een paspoort. Regelmatig worden er misstanden geconstateerd bij pups die te jong worden vervoerd, verzwakt zijn na slechte transportcondities of onnodig overlijden door ziektes. Om het toezicht op de naleving van diergezondheid- en dierenwelzijnsvoorschriften te verbeteren en inzicht te krijgen in illegale praktijken, gaat vanaf 1 november het vernieuwde identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor honden in.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.09.21 | 08.20 UUR

Update 15 september: Coronavirus (COVID-19)

Versoepeling van coronaregels in het onderwijs

Nu de meeste mensen zijn gevaccineerd, zijn er ook in het onderwijs versoepelingen van de coronaregels mogelijk. Het kabinet volgt hiermee de adviezen van het OMT op. De quarantaineregels op basisscholen worden aangepast vanaf 20 september. Als een kind in de klas besmet is met het coronavirus hoeft niet meer de hele klas in quarantaine. In deze fase van de pandemie is het verhoudingsgewijs een te zware maatregel geworden dat heel de klas naar huis gaat bij een besmetting. Elke dag niet op school, is er één te veel. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.09.21 | 09.01 UUR

Update 15 september: Coronavirus (COVID-19)

'Nederland verder open met coronatoegangsbewijs'

'Vanaf 25 september kunnen we zonder de verplichte 1,5 meter maatregel. Dit is een grote stap vooruit. Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen.' Dat maakten demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge dinsdagavond bekend op de persconferentie.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.09.21 | 08.57 UUR

Update 14 september: Coronavirus (COVID-19)

Campagne wijst ondernemer met geldzorgen de weg naar hulp

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers en ZZP’ers te maken gekregen met financiële zorgen. Ook al is de werkgelegenheid in de meeste sectoren weer op peil en trekt de economie aan, het betekent niet dat alle bedrijven uit de zorgen zijn. In een nieuwe campagne wijst het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondernemers en ZZP’ers met geldzorgen de weg naar hulp. Demissionair staatssecretaris Dennis Wiersma: “Als ondernemer kan het moeilijk zijn te erkennen dat het niet goed gaat met je bedrijf. Vanwege de stress zie je door de bomen het bos niet meer. De stap om actie te ondernemen en open te zijn over de situatie is dan groot. Kom voorbij die schaamte en praat over je problemen. Zet de eerste stap en vraag hulp. Pas dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing. Er is perspectief, je staat er niet alleen voor.”

LEES MEER... | DINSDAG, 14.09.21 | 09.02 UUR

3300 kilometer aan wandel- en fietsroutes wachten op inspectie

Routebureau MarketingOost zoekt zeventig ‘routecontroleurs’

Het routebureau van MarketingOost zoekt vrijwilligers die de fiets- en wandelroutes in hun eigen omgeving verder willen verbeteren. Zeventig ‘routecontroleurs’ zijn straks verantwoordelijk voor 1200 kilometer aan fietsroutes en 2100 kilometer aan wandelroutes. “Samen zorgen ze er voor dat deze routes tot de mooiste van Nederland blijven behoren”, zegt Jakob Ponstein van het Routebureau.

LEES MEER... | VRIJDAG, 10.09.21 | 09.21 UUR

Maatregel heeft betrekking op het lopende jaar

Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021

Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.09.21 | 12.28 UUR

Welke unieke vaardigheden heb jij in huis?

Bibliotheek helpt werkzoekenden verder

In samenwerking met JobOn verzorgen de Bibliotheek Kop van Overijssel, Zwartewaterland en Staphorst op donderdag 16 september 2021 van 10.00 tot 12.00 uur een online ontmoeting met werkzoekenden. Deze ontmoeting staat in het teken van unieke vaardigheden. Vaardigheden die bijdragen aan het vinden van een nieuwe baan.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.09.21 | 11.13 UUR

Stichting Nederland Monumentenland

Nomineer een vrijwilligersteam voor de Erfgoedvrijwilligersprijs 2021

Vanaf deze week kunnen vrijwilligersteams worden genomineerd voor de nationale Erfgoedvrijwilligersprijs 2021. Op 6 december 2021 reikt demissionair minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de tweede keer de nationale Erfgoedvrijwilligersprijs uit aan het vrijwilligersteam dat zich uitzonderlijk heeft ingezet voor het (cultureel) erfgoed van Nederland. Stichting Nederland Monumentenland organiseert de prijs.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.09.21 | 08.55 UUR

Extra geld naar Overijssel voor jaren 2021 - 2023

87 Miljoen vanuit Programma Natuur voor bomen en bijzondere natuur

Vanuit het landelijk programma Natuur komt extra geld naar Overijssel. Hiermee willen Rijk en provincies de natuur de komende jaren verder versterken en verbeteren. Overijssel kan rekenen op 87 miljoen voor de jaren 2021 - 2023. Dit geld wordt vooral ingezet om extra maatregelen te nemen voor de bijzondere stikstofgevoelige natuur in de beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) en meer bos.

LEES MEER... | ZATERDAG, 28.08.21 | 08.20 UUR

Update 25 augustus: Coronavirus (COVID-19)

Zwolse test- en vaccinatielocatie verhuizen naar Marslanden

GGD IJsselland stopt in september met testen en vaccineren in de Zwolse IJsselhallen. De teststraten en priklijnen verhuizen naar een bedrijfspand aan de Paxtonstraat op bedrijventerrein Marslanden in Zwolle. “Hier starten we op dinsdag 21 september met testen en op zaterdag 25 september met vaccineren”, deelt strategisch manager Margreet Algera van GGD IJsselland mee. De IJsselhallen blijven tot maandag 20 september 12.00 uur open voor testen en tot en met vrijdag 24 september voor vaccineren.

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.08.21 | 12.00 UUR

Update 24 augustus: Coronavirus (COVID-19)

'Minder aanvragen TVL-steun in tweede kwartaal'

In het tweede kwartaal van 2021 hebben veel minder bedrijven een beroep gedaan op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) dan het kwartaal ervoor. Het aantal aanvragen voor de TVL lag tijdens het tweede kwartaal 44% lager dan tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Met deze coronasteunmaatregel kunnen ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben steun aanvragen bij het betalen van de vaste lasten. Het loket voor het tweede kwartaal van dit jaar sloot op 20 augustus. Dat meldt Rijksoverheid.nl, de website van het Rijk met uitleg en nieuws over wet- en regelgeving van alle ministeries.

LEES MEER... | DINSDAG, 24.08.21 | 08.33 UUR

Einde zomervakantie: Extra inspanningen voor veiligheid scholieren

'Onze scholen zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan!'

Na een lange zomervakantie openen de eerste scholen maandag weer hun deuren. In de praktijk betekent dit meer verkeersdrukte en doorgaans helaas ook een ongevalspiek onder fietsende scholieren. Om het aantal ongevallen in deze periode terug te dringen schaalt Veilig Verkeer Nederland (VVN) de activiteiten rondom haar scholierencampagne dit jaar op. Naast spandoeken en posters in het straatbeeld met de tekst "Onze scholen zijn weer begonnen", verschijnt dezelfde boodschap dit jaar ook op het navigatiescherm van honderdduizenden automobilisten. Deze nieuwe poging om het verkeer veiliger te maken is mogelijk doordat verschillende navigatiediensten aan de campagne meewerken.

LEES MEER... | ZATERDAG, 21.08.21 | 08.00 UUR
Vandaag:
19° | 9°
Meer weer...
Morgen:
19° | 8°


AGENDA
  • Donderdag 23.09.21
  • Vrijdag 24.09.21
  • Zaterdag 25.09.21
  • Zondag 26.09.21
  • Maandag 27.09.21
  • Dinsdag 28.09.21
  • Woensdag 29.09.21
  • Volledige agenda...

POLL

  • De coronacrisis vraagt het uiterste van de Nederlandse bevolking. We moeten er alles aan doen om verspreiding van het virus te stoppen.
 JA
 Maatregelen zijn niet streng genoeg
 De maatregelen gaan (veel) te ver
 Kabinet moet bereid zijn nog meer uit de kast te halen om Nederland door de coronacrisis te loodsen

MEEST GELEZEN

MAAND GELEDEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
1.28525 s