Dinsdag 20.03.18 | 15.02 uur

Stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur

Waar kunt u in de gemeente Staphorst stemmen?

Op woensdag 21 maart 2018 worden in 335 Nederlandse gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waaronder ook in de gemeente Staphorst. Vanaf half acht woensdagochtend zijn de stembureaus geopend voor deze verkiezingen.

LEES MEER... | DINSDAG, 20.03.18 | 15.01 UUR

Een debat voor en door jongeren!

Verkiezingsdebatten op 15 en 19 maart in Staphorst

Op donderdagavond 15 maart 2018 organiseert de Jongerenraad, onder leiding van Walter Klerks, een debat in uitgaanscentrum Kisteman. Het grote verkiezingsdebat voor alle inwoners vindt plaats op maandagavond 19 maart bij café Spoorzicht. Deze wordt geleid door Marcel van Dijk.

LEES MEER... | DINSDAG, 06.03.18 | 07.26 UUR

'Terugkijkend overheerst bij mij een gevoel van dankbaarheid'

Sytse de Jong stopt als wethouder in Staphorst

Sytse de Jong stopt als wethouder in Staphorst

Sytse de Jong stopt als wethouder in Staphorst © Uitgeverij Trots op

Sytse de Jong neemt na de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 afscheid als wethouder. Hij is werkzaam in zijn derde en tevens laatste termijn in het college van B&W.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.10.17 | 17.21 UUR

Radio-uitzending A28FM begint om 19.30 uur

Raadsvergadering rechtstreeks op lokale radio

A28FM, de lokale omroep van de gemeente Staphorst zal dinsdag 12 september 2017 de raadsvergadering vanuit het gemeentehuis Staphorst, rechtstreeks uitzenden. De radio-uitzending begint om 19.30 uur.

LEES MEER... | DINSDAG, 12.09.17 | 14.01 UUR

Gemeentehuis vraagt om groot onderhoud!

Gemeenteraad praat over toekomst gemeentehuis

Gemeentehuis

Gemeentehuis© DKN - R.W. Jansema

De gemeenteraad spreekt op 4 juli opiniërend over een toekomstbestendig gemeentehuis. Gevraagd wordt in te stemmen met de projectopdracht en het beschikbaar stellen van een onderzoeksbudget.

LEES MEER... | VRIJDAG, 23.06.17 | 23.22 UUR

Plattelandscriminaliteit

ChristenUnie Overijssel stelt vragen over criminaliteit

In een krantenartikel met als kop "Politie schiet tekort op platteland: 'Criminelen hebben vrij spel' is openbaar gemaakt dat de twaalf commissarissen van de koning zich zorgen maken over de toenemende criminaliteit op het platte land. De hoogste politiecommandant Oost Nederland noemt de kritiek van de provincies onzin, althans hij fronst er zijn wenkbrauwen bij, maar pleit vervolgens wel voor meer politiemensen. “Die kun je altijd gebruiken”. Dat klinkt niet erg dringend en overtuigend, aldus de ChristenUnie Overijssel die hierover kritische vragen stelt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.06.17 | 16.02 UUR

Christen Unie Overijssel

CU: 'Detailhandelsvisie Overijssel mag wel tandje scherper'

De ChristenUnie Overijssel vindt dat de detailhandelsvisies van Overijssel wel een tandje scherper mag. Dat zegt fractievoorzitter Jan Westert in reactie op het SER-advies over de detailhandel. Het college van GS reageert wat de CU betreft te luchtig.

LEES MEER... | WOENSDAG, 07.06.17 | 11.24 UUR

Leerlingen van zeven scholen debatteren over fietspaden

Scholieren nemen plaats in van gemeenteraad Staphorst

Leerlingen van zeven scholen debatteren over fietspaden

Leerlingen van zeven scholen debatteren over fietspaden© Gemeente Staphorst

Op donderdag 11 mei vond het jaarlijkse scholierendebat plaats in het gemeentehuis van Staphorst. Onder leiding van burgemeester Segers debatteerden leerlingen van maar liefst zeven scholen met elkaar.

LEES MEER... | VRIJDAG, 12.05.17 | 09.19 UUR

Inwoners naar de stembus voor Tweede Kamerverkiezingen

Stembussen gemeente Staphorst zijn geopend!

Stembussen gemeente Staphorst zijn geopend!

Stembussen gemeente Staphorst zijn geopend! © DKN-RDV

Op woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Het stembureau in de buurt van uw woonadres staat vermeld op uw stempas.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.03.17 | 09.55 UUR

SGP grootste partij tijdens Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Alles over Tweede Kamer Verkiezingen op een rij!

Op woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Het stembureau in de buurt van uw woonadres staat op uw stempas.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.03.17 | 13.11 UUR

Partij voor de Dieren en GroenLinks volgen één lijn

Vliegveld Lelystad blijft fracties heet hangijzer

De Partij voor de Dieren heeft donderdag 2 maart 2017 samen met GroenLinks in de Statenvergadering het College opgeroepen actief de belangen van Overijssel te behartigen inzake de ontwikkelingen rond het vliegveld Lelystad. De oproep kreeg tot verbazing van de indieners geen meerderheid.

LEES MEER... | ZATERDAG, 04.03.17 | 15.25 UUR

Tweede Kamer Verkiezingen op 15 maart 2017

Informatiebijeenkomst verkiezingen in bibliotheek Staphorst

Tweede Kamer Verkiezingen op 15 maart 2017

Tweede Kamer Verkiezingen op 15 maart 2017© DKN / RDV

Wat doet de Tweede Kamer, wat doen de politieke partijen en wat vinden zij van bepaalde onderwerpen? Deze en meer onderwerpen komen op dinsdag 7 maart 2017 aan bod in de bibliotheek van Staphorst. Jong en oud is van welkom bij de informatiebijeenkomst omtrent de verkiezingen van woensdag 15 maart 2017.

LEES MEER... | VRIJDAG, 03.03.17 | 09.40 UUR

Asielzoekers worden gewezen op solidariteit

Kabinet: meer aandacht voor kernwaarden in onze samenleving

De grote meerderheid van de Nederlandse samenleving staat achter een democratische samenleving met gelijkheid, vrijheid en mensenrechten als belangrijkste waarden. Maar er lijkt wel steeds meer sprake van wantrouwen, angst en heftige discussies over waar de grenzen van die vrijheid liggen en wat gelijkheid precies inhoudt. Een vrije rechtstaat vraagt om voortdurend onderhoud en betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom komt er meer aandacht voor democratische vaardigheden, burgerschap en emancipatie in het onderwijscurriculum. Dat schrijven de ministers Plasterk (BZK) en Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

LEES MEER... | DINSDAG, 14.02.17 | 12.51 UUR

Beleid voor MKB en familiebedrijven

'Overijssels MKB beleid naar Den Haag'

'Overijssels MKB beleid naar Den Haag'

'Overijssels MKB beleid naar Den Haag'© Kim Verweij

Onder de noemer 'de wijsheid uit het Oosten' bood CDA kandidaat-Kamerlid Hilde Palland vrijdagavond 10 februari 2017 aan CDA lijsttrekker Sybrand Buma een pamflet aan voor MKB beleid. Dit gebeurde bij een grote campagnemanifestatie van het CDA met de regionale kandidaten op het Deltion College in Zwolle.

LEES MEER... | ZATERDAG, 11.02.17 | 09.52 UUR

Belangstellenden van harte welkom

Regiobijeenkomst CDA in Koperen Hoogte

Een van de belangrijkste thema’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen is de zorg. Veel kiezers laten de keuze in het stemhokje mede bepalen door dit onderwerp. Op 20 februari 2017 zal er in ‘De Koperen Hoogte’ een grote bijeenkomst worden gehouden, waar de zorg het thema is. Een tiental forumleden zullen in gesprek gaan met de inwoners uit de regio Zwolle.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.02.17 | 09.03 UUR
Vandaag:
6° | 1°
Meer weer...
Morgen:
9° | 2°


AGENDA

POLL

  • Ik doe graag mee aan een WhatsAppgroep om verdachte situaties te delen in mijn buurt.
 Ja, en zet de wijkagent ook in de groep
 Ja, maar ik wil overlast e.d. kunnen melden
 Nee, er is genoeg controle in mijn buurt
 Nee, ik vind het niet prettig om met m'n buren op WhatsApp te zitten

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
1.61087 s