Woensdag 21.02.18 | 14.13 uur

Vier dagen baantjes zwemmen in De Broene 'Eugte'

Datum Zwem4daagse Staphorst is bekend!

In de meivakantie wordt van dinsdag 1 mei t/m zaterdag 5 mei 2018 voor de 44e keer de Zwem4daagse gehouden in zwembad De Broene 'Eugte' in Staphorst. De Zwem4daagse is een initiatief van Reddingsbrigade Staphorst in samenwerking met het zwembad.

LEES MEER... | WOENSDAG, 21.02.18 | 12.42 UUR

Organisatie ondersteunt bij opvoeden en opgroeien

Trias zoekt met spoed naar pleeggezinnen

Trias is met spoed op zoek naar pleeggezinnen voor kinderen 0 Ė 18 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Voor korte of langere tijd, of af en toe een weekend of een vakantie. Ontdek wat u voor deze kinderen kunt betekenen en kom naar ťťn van de vrijblijvende informatieavonden.

LEES MEER... | DINSDAG, 20.02.18 | 13.36 UUR

Tot en met zaterdag 31 maart 2018!

Aanvragen Instandhoudingssubsidie rijksmonumenten

Tot en met zaterdag 31 maart 2018 is het mogelijk om Instandhoudingssubsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het betreft sober en planmatig onderhoud aan rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, waaronder boerderijen.

LEES MEER... | ZATERDAG, 17.02.18 | 08.00 UUR

Verenigingskas spekken?

Collectanten gezocht voor Anjeractie Prins Bernhard Cultuurfonds

Ieder jaar organiseert het Prins Bernhard Cultuurfonds de Anjeractie. Duizenden collectanten in heel de provincie gaan dan de straat op om geld bijeen te brengen voor cultuur en natuurbehoud in de regio.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.02.18 | 15.27 UUR

Op zoek naar nieuwe verbindingen tussen boer en burger

Landelijke Ontmoetingsdag CGMV agrariŽrs in Rouveen

Er is veel beroering rond de boeren van Nederland. Recente affaires als die van fipronil en de fraude met kalfjesregistratie vergroten de afstand tussen boer en burger. Het thema van de Landelijke Ontmoetingsdag van CGMV agrariŽrs luidt dan ook: op zoek naar nieuwe verbindingen tussen boer en burger. Een van de sprekers is oud-voorzitter van LTO Albert Jan Maat.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.02.18 | 08.20 UUR

Samenwerking voor internationale logistiek

Meppel en Staphorst onderzoeken ruimte voor haven

De gemeenten Meppel en Staphorst gaan onderzoeken of een nieuwe haven langs het Meppelerdiep, op grond van de gemeente Staphorst, haalbaar is. Het gezamenlijk optrekken van beide gemeenten is noodzakelijk om op lange termijn de havenregio perspectief te kunnen bieden. Op woensdag 14 februari hebben de gemeenten een intentieovereenkomst ondertekend. Wethouder Krale van Staphorst en wethouder Ten Hulscher van Meppel geven hiermee aan dat beide gemeenten belang hebben bij de ontwikkelmogelijkheden van een haven langs het Meppelerdiep.

LEES MEER... | WOENSDAG, 14.02.18 | 15.01 UUR

Ontruimingen aan Westerparallelweg

Uitspraak Raad van State over Talen-Staphorst

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een aantal rechtszaken tussen Talen Recycling en de gemeente Staphorst. De rechter concludeert dat de gemeente terecht de kosten van het opruimen van de weg verhaalde op het bedrijf.

LEES MEER... | DINSDAG, 13.02.18 | 09.35 UUR

Kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar zijn welkom!

Sportweek in de voorjaarsvakantie komt eraan!

Het wordt een goede gewoonte om in de voorjaarsvakantie de sportweek te houden. Kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar uit de gemeente Staphorst zijn van harte welkom om een actieve middag te beleven. De sportweek is van 26 februari tot en met 2 maart 2018.

LEES MEER... | DINSDAG, 13.02.18 | 07.00 UUR

Ter bestrijding van de eikenprocessierups

Gemeente Staphorst: Veel animo voor gratis nestkast

De gemeente Staphorst stelt nestkasten beschikbaar voor inwoners ter bestrijding van de eikenprocessierups. Veel inwoners hebben contact met ons opgenomen. Heeft u hierna nog geen reactie van de gemeente gehad? Neem dan nogmaals contact op.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 12.02.18 | 16.00 UUR

Sport en maatschappelijke initiatieven

Verkiezing Overijsselse amateur sportclub van start

Welke sportvereniging is de meest maatschappelijk betrokken club van Overijssel. Vanaf 8 februari 2018 kunnen Overijsselse amateurclubs zich inschrijven om deel te nemen aan de verkiezing Amateurclub van het jaar. Hiermee willen de provincie Overijssel en Sportservice Overijssel het belang van sport voor de samenleving onderstrepen.

LEES MEER... | MAANDAG, 12.02.18 | 14.15 UUR

Ingrijpende verbouwing levert nieuwe raadszaal op

Gemeenteraadsvergaderingen in patio gemeentehuis

De raadszaal van de gemeente Staphorst wordt de komende tijd verbouwd en krijgt een nieuwe uitstraling. Daarnaast worden het meubilair en de geluidsapparatuur vervangen. Naar verwachting is de raadszaal rond de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart klaar.

LEES MEER... | ZATERDAG, 10.02.18 | 13.36 UUR

Tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen.

LEES MEER... | ZATERDAG, 10.02.18 | 12.59 UUR

Slim Opgewekt en Energiefonds Overijssel

Kans voor scholen in Overijssel om te verduurzamen

Slim Opgewekt en Energiefonds Overijssel bieden scholen in Overijssel een unieke kans om nog deze zomer te verduurzamen. Daartoe hebben zij een speciaal fonds opgericht waarin 2,4 miljoen euro beschikbaar is om scholen te faciliteren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Basis- en voortgezet onderwijs scholen in Overijssel die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich voor 21 februari 2018 aanmelden.

LEES MEER... | VRIJDAG, 09.02.18 | 15.00 UUR

Ondertekening van het bestuursakkoord

Overijssel investeert in agrarisch waterbeheer

Op woensdag 7 februari 2018 tekenden de provincie Overijssel, de waterschappen (Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en Ijssel) en LTO-Noord het bestuursakkoord over aanvullende financiering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Overijssel. In Overijssel komt via subsidies 2,8 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Dit komt bovenop het geld dat via het Europese plattelandsontwikkelings-programma beschikbaar is.

LEES MEER... | DONDERDAG, 08.02.18 | 09.39 UUR

Jubileumconcert op 17 maart in Sporthal van Staphorst

Jubilarissen CMV Prinses Margriet in het zonnetje

Jubilarissen CMV Prinses Margriet in het zonnetje

Jubilarissen CMV Prinses Margriet in het zonnetje© Sabine Kroes

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van CMV Prinses Margriet uit Rouveen-Staphorst werden traditiegetrouw enkele jubilarissen in het zonnetje gezet.

LEES MEER... | WOENSDAG, 07.02.18 | 16.02 UUR
Vandaag:
3° | -3°
Meer weer...
Morgen:
4° | -2°


AGENDA
  • Woensdag 21.02.18
  • Donderdag 22.02.18
  • Vrijdag 23.02.18
  • Zaterdag 24.02.18
  • Zondag 25.02.18
  • Maandag 26.02.18
  • Dinsdag 27.02.18
  • Volledige agenda...

POLL

  • Ik doe graag mee aan een WhatsAppgroep om verdachte situaties te delen in mijn buurt.
 Ja, en zet de wijkagent ook in de groep
 Ja, maar ik wil overlast e.d. kunnen melden
 Nee, er is genoeg controle in mijn buurt
 Nee, ik vind het niet prettig om met m'n buren op WhatsApp te zitten

MAAND GELEDEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.staphorst.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Ondernemend Staphorst!
www.staphorst.nl
Waar kunnen we u mee helpen?
0.90289 s